Tabela specyfikacji FBQ-D / RZQG-L(8)Y1

FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1B
Poff (tryb wyłączenia) W 14.5 14.5 22.0 22.0 22.0 22.0  
Chłodzenie Psb (chłodzenie w trybie gotowości) W 14.5 14.5 22.0 22.0 22.0 22.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Sprawność sezonowa (według EN14825) Chłodzenie Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
    Roczne zużycie energii kWh 386 386 566 566 687 687  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.16 6.16 5.87 5.87 6.11 6.11  
    Warunek D (20℃ - 27/19) Pdc kW 4.08 4.08 5.80 5.80 5.61 5.61  
      pobór mocy kW 0.40 0.40 0.55 0.55 0.57 0.57  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.20 10.20 10.51 10.51 9.88 9.88  
    Warunek C (25℃ - 27/19) pobór mocy kW 0.49 0.49 0.67 0.67 0.72 0.72  
      Pdc kW 3.95 3.95 5.46 5.46 5.68 5.68  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.13 8.13 8.13 8.13 7.89 7.89  
    Warunek A (35°C - 27/19) pobór mocy kW 1.89 1.89 2.49 2.49 3.63 3.63  
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.60 3.60 3.81 3.81 3.31 3.31  
    Warunek B (30℃ - 27/19) Pdc kW 5.01 5.01 7.00 7.00 8.84 8.84  
      pobór mocy kW 0.92 0.92 1.59 1.59 1.73 1.73  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.44 5.44 4.41 4.41 5.11 5.11  
  Ogrzewanie (przeciętne warunki klimatyczne) Roczne zużycie energii kWh 1,949 1,949 3,310 3,310 4,154 4,154  
    Pdesign kW 6.00 6.00 11.30 11.30 12.70 12.70  
    Wymagana moc grzejnika zapas. w war. projekt. kW 1.10 1.10 3.20 3.20 3.06 3.06  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A++ A++ A+ A+  
    TBivalent Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 5.31 5.31 10.00 10.00 11.23 11.23  
      Pobór mocy kW 1.77 1.77 2.82 2.82 4.14 4.14  
      Tbiv (temp. dwuwartościowa) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.00 3.00 3.54 3.54 2.71 2.71  
    Warunek C (7°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 2.87 2.87 3.91 3.91 4.47 4.47  
      Pobór mocy kW 0.54 0.54 0.68 0.68 0.83 0.83  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.35 5.35 5.71 5.71 5.38 5.38  
    TOL Tol (graniczna wartość temp. roboczej) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 4.22 4.22 4.94 4.94 6.56 6.56  
      Pobór mocy kW 2.04 2.04 1.83 1.83 3.25 3.25  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.07 2.07 2.70 2.70 2.02 2.02  
    Warunek A (-7°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 5.31 5.31 10.00 10.00 11.23 11.23  
      Pobór mocy kW 1.77 1.77 2.82 2.82 4.14 4.14  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.00 3.00 3.54 3.54 2.71 2.71  
    Warunek D (12°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 3.32 3.32 4.00 4.00 4.64 4.64  
      Pobór mocy kW 0.52 0.52 0.56 0.56 0.69 0.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.40 6.40 7.18 7.18 6.76 6.76  
    Warunke B (2°C) Pobór mocy kW 0.72 0.72 1.27 1.27 1.57 1.57  
      Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 3.23 3.23 6.08 6.08 6.84 6.84  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.48 4.48 4.77 4.77 4.36 4.36  
Wydajność chłodnicza Nom. kW 6.8 (2)   9.5 (2)   12.0 (2)   13.4 (2)
Pck (tryb grzałki skrzyni korbowej) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Efektywność nominalna Rocz. zużycie ener. kWh 944 (0.000)   1,247 (0.000)   1,813 (0.000)    
  Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) Ogrzewanie A   A   A    
  Nominal efficiency-=-Cop 3.60 (1)   3.81 (1)   3.31 (1)   3.35 (1)
Ogrzewanie Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Wydajność grzewcza Nom. kW 7.50 (2)   10.80 (2)   13.50 (2)   15.50 (2)
Pto (Thermostat off) W 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0  
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 1.89 (2)   2.49 (2)   3.63 (2)   4.00 (2)
  Grzanie Nom. kW 1.87 (2)   2.45 (2)   3.46 (2)   4.31 (2)
Jednostka wewnętrzna Tak Tak Tak Tak Tak Tak RZQG140LY1
Uwagi Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską   Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską   Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską   Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską
  Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)   Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)   Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)   Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)