Tabela specyfikacji FHA-A / RXM-M9

FHA35AVEB / RXM35M3V1B9 FHA50AVEB / RXM50M3V1B9 FHA60AVEB / RXM60M3V1B9
Jednostka wewnętrzna FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB
Jednostka zewnętrzna RXM35M3V1B9 RXM50M3V1B9 RXM60M3V1B9
Wydajność chłodnicza Nom. kW 3.40 5.00 5.70
  Nom. Btu/H 11,601 17,061 19,449
  Nom. kcal/h 2,923 4,299 4,901
Wydajność grzewcza Nom. kW 4.00 6.00 7.20
  Nom. Btu/H 13,649 20,473 24,567
  Nom. kcal/h 3,439 5,159 6,191
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0.91 1.56 1.73
  Grzanie Nom. kW 0.98 1.79 2.17
Efektywność nominalna EER   3.73 3.21 3.29
  COP   4.08 3.35 3.32
  Rocz. zużycie ener. kWh 456 (0.000) 780 (0.000) 867 (0.000)
  Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) Chłodzenie   A B A
    Ogrzewanie   A C C
Sprawność sezonowa (według EN14825) Chłodzenie Klasa efektywności energetycznej   A++ A+ A+
    Pdesign kW 3.40 5.00 5.70
    Wartość SEER   6.24 5.92 6.08
    Roczne zużycie energii kWh 191 295 328
    Warunek A (35°C - 27/19) Pdc kW 3.40 5.00 5.70
      EERd   3.73 3.21 3.29
      pobór mocy kW 0.91 1.56 1.73
    Warunek B (30℃ - 27/19) Pdc kW 2.51 3.69 4.43
      EERd   5.28 5.04 4.88
      pobór mocy kW 0.48 0.73 0.91
    Warunek C (25℃ - 27/19) Pdc kW 1.68 2.37 2.85
      EERd   9.59 8.25 8.34
      pobór mocy kW 0.18 0.29 0.34
    Warunek D (20℃ - 27/19) Pdc kW 1.64 2.31 2.26
      EERd   11.71 10.39 10.97
      pobór mocy kW 0.14 0.22 0.21
  Ogrzewanie (przeciętne warunki klimatyczne) Klasa efektywności energetycznej   A+ A A
    Pdesign kW 3.10 4.35 4.71
    Wartość SCOP   4.43 3.86 3.87
    SCOPnet   4.47 3.87 3.89
    Deklarowana wydajność grzewcza w temp. -10°C kW 2.63 3.85 4.08
    Roczne zużycie energii kWh 979 1,578 1,704
    Wymagana moc grzejnika zapas. w war. projekt. kW 0.47 0.50 0.63
    TOL Tol (graniczna wartość temp. roboczej) °C -15 -15 -15
      Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 2.47 3.86 3.92
      COPd (znamionowa wartość COP)   2.23 1.97 1.97
      Pobór mocy kW 1.11 1.96 1.99
    TBivalent Tbiv (temp. dwuwartościowa) °C -7 -7 -7
      Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 2.74 3.85 4.12
      COPd (znamion. wartość COP)   2.94 2.61 2.64
      Pobór mocy kW 0.93 1.48 1.56
    Warunek A (-7°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 2.74 3.85 4.12
      COPd (znamion. wartość COP)   2.94 2.61 2.64
      Pobór mocy kW 0.93 1.48 1.56
    Warunke B (2°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (znamion. wartość COP)   4.32 3.95 3.96
      Pobór mocy kW 0.39 0.59 0.64
    Warunek C (7°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 1.14 1.54 1.63
      COPd (znamion. wartość COP)   5.83 4.62 4.60
      Pobór mocy kW 0.20 0.33 0.36
    Warunek D (12°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 1.34 1.80 1.74
      COPd (znamion. wartość COP)   7.24 5.65 5.65
      Pobór mocy kW 0.19 0.32 0.31
  Ogrzewanie (warunki ciepłego klimatu) Klasa efektywności energetycznej   A+++ A+ A++
    Pdesignh kW 1.67 2.33 2.54
    Wartość SCOP   5.72 4.59 4.61
    SCOPnet   5.82 4.63 4.66
    Roczne zużycie energii kWh 409 711 771
    Wymagana moc grzejnika zapas. w war. projekt. kW 0.00 0.00 0.00
    TOL Tol (graniczna wartość temp. roboczej) °C -15 -15 -15
      Pdh (znamionowa moc grzejnika) kW 2.47 3.86 3.92
      COPd (znamionowa wartość COP)   2.23 1.97 1.97
      Pobór mocy kW 1.11 1.96 1.99
    TBivalent Tbiv (temp. dwuwartościowa) °C 2 2 2
      Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (znamionowa wartość COP)   4.32 3.95 3.96
      Pobór mocy kW 0.39 0.59 0.64
    Warunke B (2°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (znamion. wartość COP)   4.32 3.95 3.96
      Pobór mocy kW 0.39 0.59 0.64
    Warunek C (7°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 1.14 1.54 1.63
      COPd (znamion. wartość COP)   5.83 4.62 4.60
      Pobór mocy kW 0.20 0.33 0.35
    Warunek D (12°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 1.34 1.80 1.74
      COPd (znamion. wartość COP)   7.24 5.65 5.65
      Pobór mocy kW 0.19 0.32 0.31
Pto (Thermostat off) W 10.0 10.0 10.00
Chłodzenie Psb (chłodzenie w trybie gotowości) W 14.0 15.0 15.00
  Cdc (chłodzenie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25
Ogrzewanie Psb (chłodzenie w trybie gotowości) W 14.0 15.0 15.00
  Cdh (ogrzewanie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25
Poff (tryb wyłączenia) W 14.0    
Uwzględniona funkcja chłodzenia Tak Tak Tak
Uwzględniona funkcja ogrzewania Tak Tak Tak
Uwzględnione warunki przeciętnego klimatu Tak Tak Tak
Uwzględniony sezon chłodny Nie Nie Nie
Uwzględniony sezon ciepły Tak Tak Tak
Logo Ecolabel Nie Nie Nie
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 61 62 63
  Wewnętrzny poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 53 54 54
  Długość instalacji rurowej Chłodzenie Warunki pomiarów m 5.0 5.0 5
Uwagi Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek
  Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.
  Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.