Tabela specyfikacji FHA-A / RZQG-L9V1

FHA100AVEB / RZQG71L9V1B FHA71AVEB / RZQG71L9V1B FHA140AVEB / RZQG100L9V1B FHA100AVEB / RZQG100L9V1B FHA140AVEB / RZQG125L9V1B FHA125AVEB / RZQG125L9V1B FHA140AVEB / RZQG140L9V1B
Jednostka wewnętrzna   FHA71AVEB   FHA100AVEB   FHA125AVEB FHA140AVEB
Jednostka zewnętrzna   RZQG71L9V1   RZQG100L9V1   RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
Wydajność chłodnicza Nom. kW   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Wydajność grzewcza Nom. kW   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW   1.78 (3)   2.49 (3)   3.58 (3) 4.58 (3)
  Grzanie Nom. kW   1.82 (3)   2.61 (3)   3.48 (3) 4.27 (3)
Efektywność nominalna EER   3.82 (3)   3.81 (3)   3.35 (3) 2.92 (3)
  COP   4.13 (3)   4.15 (3)   3.89 (3) 3.63 (3)
  Annual energy consumption kWh   890   1,245 (0.000)   1,790 (0.000)  
  Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) Chłodzenie   A   A   A  
    Ogrzewanie   A   A   A  
Space cooling Klasa efektywności energetycznej   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Wydajność Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.0 13.4
  SEER   6.86 6.86 6.11 6.11 6.01 6.01 6.22
  ηs,c %             246.0
  Roczne zużycie energii kWh/rok 347 347 545 545 699 699 1,292
  Warunek A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 13.40
    EERd   3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.52 2.92
    Pobór mocy kW 1.79 1.79 2.31 2.31 3.41 3.41 4.58
  Warunek B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.16 7.16 8.84 8.84 9.88
    EERd   5.03 5.03 4.49 4.49 4.51 4.51 4.96
    Pobór mocy kW 1.03 1.03 1.60 1.60 1.97 1.97 1.99
  Warunek C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.01 4.01 5.66 5.66 5.92 5.92 6.35
    EERd   9.44 9.44 7.87 7.87 7.41 7.41 7.23
    Pobór mocy kW 0.43 0.43 0.72 0.72 0.80 0.80 0.88
  Warunek D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.87 5.87 5.64 5.64 5.99
    EERd   12.6 12.57 10.1 10.13 9.60 9.60 10.61
    Pobór mocy kW 0.34 0.34 0.58 0.58 0.59 0.59 0.56
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) Klasa efektywności energetycznej   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Wydajność Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.3 14.13 14.1 11.6
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 4.23 4.22
  SCOPnet/A   4.34 4.34 4.64 4.64 4.25 4.25 4.22
  ηs,h %             165.9
  Pdh Wydajność grzewcza w temp. -10° kW 6.740 7 9.720 10 12.51 13  
  Roczne zużycie energii kWh/rok 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,677 3,851
  Wymagana moc grzałki zapasowej w warunkach projektowych kW 0.86 0.860 1.58 1.58 1.62 1.62 0.00
  TOL Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.76 6.76 9.23 9.23 12.52 12.52 11.61
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.14 2.14 2.63 2.63 2.06 2.06 2.33
    Pobór mocy kW 3.16 3.16 3.51 3.51 6.08 6.08 4.99
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50 11.61
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 2.52 2.33
    Pobór mocy kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 4.97 4.99
  Warunek A (-7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50 10.27
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 2.52 2.77
    Pobór mocy kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 4.97 3.71
  Warunek B (2°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 4.76 4.76 6.52 6.52 7.61 7.61 6.25
    COPd (deklarowana wartość COP)   4.00 4.00 4.03 4.03 3.90 3.90 4.21
    Pobór mocy kW 1.19 1.19 1.62 1.62 1.96 1.96 1.49
  Warunek C (7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.96 2.96 4.20 4.20 4.89 4.89 4.15
    COPd (deklarowana wartość COP)   6.61 6.61 6.56 6.56 6.56 6.56 5.33
    Pobór mocy kW 0.45 0.45 0.65 0.65 0.75 0.75 0.78
  Warunek D (12°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 3.37 3.37 4.80 4.80 5.36 5.36 4.82
    COPd (deklarowana wartość COP)   7.63 7.63 7.60 7.60 7.71 7.71 6.49
    Pobór mocy kW 0.45 0.45 0.64 0.64 0.70 0.70 0.74
Zużycie energii w trybie innym niż aktywny Tryb Wyłączenia Chłodzenie POFF kW   0.000   0.000   0.000 0.012
    Ogrzewanie POFF kW   0.000   0.000   0.000 0.012
  Tryb gotowości Chłodzenie PSB kW   0.009   0.009   0.009 0.012
    Ogrzewanie PSB kW   0.009   0.009   0.009 0.012
  Tryb z wyłączeniem termostatu Chłodzenie PTO kW   0.007   0.009   0.009 0.000
    Ogrzewanie PTO kW   0.007   0.009   0.009 0.012
  Tryb gotowości Chłodzenie PSB W 9.1   9.0   9.0    
    Ogrzewanie PSB W 9.1   9.0   9.0    
  Crankcase heater mode PCK W 0.0   0.0   0.0    
    POFF W 0.0   0.0   0.0    
Pto (Thermostat off) W 7.0   9.0   9.0    
Wskazanie, czy grzejnik jest wyposażony w pomocniczą grzałkę (układ pojedynczy)             Nie
Pomocnicza grzałka (układ pojedynczy) Wydajność zapasowa Ogrzewanie elbu kW             0.0
Chłodzenie Cdc (chłodzenie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Ogrzewanie Cdh (ogrzewanie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Uwzględniona funkcja chłodzenia Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Uwzględniona funkcja ogrzewania Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Uwzględnione warunki przeciętnego klimatu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Uwzględniony sezon chłodny Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Uwzględniony sezon ciepły Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Logo Ecolabel Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Eurovent Zewnętrzny poziom ciśnienia akustycznego Cooling Nom. dBA 64 64 66 66 67 67  
  Wewnętrzny poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 60 55 64 60 64 62  
Zużycie energii w trybie innym niż aktywny Crankcase heater mode Cooling PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.000
    Heating PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.012
Uwagi   (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m   Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m   Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m
    (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m   Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m   Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m
    (3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską   Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską   Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską