FHQ100CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L9V1B
Poff (tryb wyłączenia) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Chłodzenie Psb (chłodzenie w trybie gotowości) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 13.0 9.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Sprawność sezonowa (według EN14825) Chłodzenie Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
    Roczne zużycie energii kWh 343 343 545 545 699 824 699  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.95 6.95 6.11 6.11 6.01 5.10 6.01  
    Warunek D (20℃ - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.87 5.87 5.64 5.85 5.64  
      pobór mocy kW 0.34 0.34 0.58 0.58 0.59 0.79 0.59  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.57 12.57 10.13 10.13 9.60 7.43 9.60  
    Warunek C (25℃ - 27/19) pobór mocy kW 0.43 0.43 0.72 0.72 0.80 1.04 0.80  
      Pdc kW 4.01 4.01 5.66 5.66 5.92 6.10 5.92  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.44 9.44 7.87 7.87 7.41 5.88 7.41  
    Warunek A (35°C - 27/19) pobór mocy kW 1.79 1.79 2.31 2.31 3.41 3.33 3.41  
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.61 3.52  
    Warunek B (30℃ - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.16 7.16 8.84 8.84 8.84  
      pobór mocy kW 1.03 1.03 1.60 1.60 1.97 1.81 1.97  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.03 5.03 4.49 4.49 4.51 4.91 4.51  
  Ogrzewanie (przeciętne warunki klimatyczne) Roczne zużycie energii kWh 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,683 4,677  
    Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 12.71 14.13  
    Wymagana moc grzejnika zapas. w war. projekt. kW 0.86 0.86 1.58 1.58 1.62 1.29 1.62  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A++ A++ A+ A A+  
    TBivalent Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 11.24 12.50  
      Pobór mocy kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 3.67 4.97  
      Tbiv (temp. dwuwartościowa) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 3.07 2.52  
    Warunek C (7°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 2.96 2.96 4.20 4.20 4.89 4.74 4.89  
      Pobór mocy kW 0.45 0.45 0.65 0.65 0.75 0.89 0.75  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.61 6.61 6.56 6.56 6.56 5.35 6.56  
    TOL Tol (graniczna wartość temp. roboczej) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 6.76 6.76 9.23 9.23 12.52 11.72 12.52  
      Pobór mocy kW 3.16 3.16 3.51 3.51 6.08 5.43 6.08  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.14 2.14 2.63 2.63 2.06 2.16 2.06  
    Warunek A (-7°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 11.24 12.50  
      Pobór mocy kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 3.67 4.97  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 3.07 2.52  
    Warunek D (12°C) Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 3.37 3.37 4.80 4.80 5.36 5.39 5.36  
      Pobór mocy kW 0.45 0.45 0.64 0.64 0.70 0.87 0.70  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.63 7.63 7.60 7.60 7.71 6.23 7.71  
    Warunke B (2°C) Pobór mocy kW 1.19 1.19 1.62 1.62 1.96 2.17 1.96  
      Pdh (znamion. moc grzejnika) kW 4.76 4.76 6.52 6.52 7.61 7.20 7.61  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.00 4.00 4.03 4.03 3.90 3.32 3.90  
Wydajność chłodnicza Nom. kW   6.8   9.5     12.0 13.4
Pck (tryb grzałki skrzyni korbowej) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Efektywność nominalna Rocz. zużycie ener. kWh   890 (0.000)   1,245 (0.000)     1,790 (0.000)  
Ogrzewanie Psb (chłodzenie w trybie gotowości) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 16.0 9.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Wydajność grzewcza Nom. kW   7.5   10.8     13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 142.0 9.0  
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW   1.78   2.49     3.58 4.05
  Grzanie Nom. kW   1.82   2.60     3.48 4.27
Jednostka wewnętrzna Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak RZQG140L9V1
Efektywność nominalna Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) Ogrzewanie   A   A     A  
  Nominal efficiency-=-Cop   3.82   3.81     3.35 3.31
Uwagi   Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską   Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską     Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską
    Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)   Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)     Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)