Tabela specyfikacji FTXC-A

FTXC25AV1B FTXC35AV1B FTXC50AV1B FTXC60AV1B
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 693 1,060 1,668 1,931
  Grzanie Nom. kW 700 950 1,550 1,680
Obudowa Colour   Biały Biały Biały Biały
  Materiał   Polistyren wysokoudarowy Polistyren wysokoudarowy Polistyren wysokoudarowy Polistyren wysokoudarowy
Wymiary Jednostka Wysokość mm 288 288 310 310
    Szerokość mm 859 859 1,124 1,124
    Głębokość mm 209 209 237 237
  Jednostka zapakowana Wysokość mm 367 367 400 400
    Szerokość mm 970 970 1,252 1,252
    Głębokość mm 303 303 333 333
Weight Jednostka kg 9.0 9.0 14.0 14.0
  Jednostka zapakowana kg 10.5 10.5 15.5 15.5
Opakowanie Material   EPS, tektura falista EPS, tektura falista EPS, tektura falista EPS, tektura falista
  Ciężar kg 1.5 1.5 1.5 1.5
Wymiennik ciepła Długość mm 610 610 858 858
  Rzędy Ilość   2 2 2 2
  Rozstaw lameli mm 1.4 1.4 1.4 1.4
  Całkowite pole przekroju 176,694 176,694 288,288 288,288
  Fazy Ilość   14 14 16 16
  Typ rury   Hi-X Hi-X Hi-X Hi-X
  Tube material   Miedź Miedź Miedź Miedź
  Średnica rury mm 7.0 7 7 7.0
  Żeberko Typ   Żeberko ML (wielożaluzjowe) Żeberko ML (wielożaluzjowe) Żeberko z nacięciem Żeberko z nacięciem
    Obróbka   Hydrofilowy Hydrofilowy Hydrofilowy Hydrofilowy
  Pusty otwór płyty rury Ilość   0 0 0 0
Wentylator Typ   Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
  Ilość   1 1 1 1
  Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 9.8 10.1 15.0 18.5
      Wysoki cfm 345 358 529 654
      Czynnik m³/min 7.7 (0.000) 8.0 (0.000) 13.3 (0.000) 16.6 (0.000)
      Średni cfm 272 282 471 585
      Niski m³/min 6.1 6.6 11.8 14.4
      Niski cfm 215 232 418 507
      Cicha praca m³/min 4.7 4.7 10.6 12.4
      Cicha praca cfm 165 165 374 437
    Grzanie Wysoki m³/min 9.8 10.1 15.3 18.9
      Wysoki cfm 345 358 542 667
      Czynnik m³/min 7.7 (0.000) 8.0 (0.000) 13.3 (0.000) 16.6 (0.000)
      Średni cfm 272 282 471 585
      Niski m³/min 6.1 6.6 11.8 14.4
      Niski cfm 215 232 418 507
      Cicha praca m³/min 4.7 4.7 10.6 12.4
      Cicha praca cfm 165 165 374 437
  Ciśnienie statyczne zewnętrzne Bardzo wysoka Pa 0 0 0 0
    Wysoki Pa 0 0 0 0
    Nom. Pa 0 0 0 0
    Niski Pa 0 0 0 0
    Maksymalny dostępny Wysoki przepływ powietrza Pa 0 0 0 0
      Średni Pa 0 0 0 0
  Przepływ powietrza Chłodzenie Bardzo wysoka cfm 378 392 578 703
      Bardzo wysoki m³/min 10.7 11.1 16.4 19.9
    Grzanie Bardzo wysoka cfm 378 392 578 703
      Bardzo wysoka m³/min 10.7 11.1 16.4 19.9
Silnik wentylatora Ilość   1 1 1 1
  Model   MWM10/15J-501 MWM10/15J-501 MWMY20/25JR MWMY20/25JR
  Wskaźnik ochrony   20 20 20 20
  Klasa izolacji   Klasa "E" Klasa "E" Klasa "E" Klasa "E"
  Bieguny   4 4 8 8
  Napęd   Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni
  Prędkość stopniowy   3 etapy, turbo, cicha praca, autom. 3 etapy, turbo, cicha praca, autom. 3 etapy, turbo, cicha praca, autom. 3 etapy, turbo, cicha praca, autom.
    Chłodzenie Wysoki obr/min_ 1,240 1,280 1,050 1,250
      Średni obr/min_ 1,020 1,050 960 1,140
      Niski obr/min_ 850 900 870 1,010
      Cicha praca obr/min_ 700 700 800 900
    Grzanie Wysoki obr/min_ 1,240 1,280 1,090 1,280
      Średni obr/min_ 1,020 1,050 960 1,140
      Niski obr/min_ 850 900 870 1,010
      Cicha praca obr/min_ 700 700 800 900
  Wyjście Rated W 18 18 40 40
  Prąd pełnego obciążenia (FLA) Chłodzenie A 0.19 0.21 0.32 0.56
    ogrzewanie A 0.19 0.21 0.33 0.56
  liczba faz x napięcie V 1 x 230V 1 x 230V DC310 DC310
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 53 54 55 61
Poziom ciśn. akust. Chłodzenie Bardzo wysoki dBA 41 42 44 46
    Wysoki dBA 40 41 40 43
    Niski dBA 29 30 35 37
    Cicha praca dBA 21 22 32 33
Połączenia instalacji rurowej Liquid Typ   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
    Śr. zew. mm 6,4 6,4 6,4 6,4
  Gaz Typ   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
    Śr. zew. mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Spust   OD16,5 OD16,5 OD16,5 OD16,5
  Izolacja cieplna   Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem
Filtr powietrza Type   Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny
  Ilość pc 2 2 2 2
Regulacja kierunku przepływu powietrza W prawo, w lewo, poziomo, w dół W prawo, w lewo, poziomo, w dół W prawo, w lewo, poziomo, w dół W prawo, w lewo, poziomo, w dół
Regulator temperatury Sterowanie mikrokomputerem Sterowanie mikrokomputerem Sterowanie mikrokomputerem Sterowanie mikrokomputerem
Zasilanie Nazwa   V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Współczynnik mocy Nominalna Chłodzenie % 78.9 (0.000) 80.4 (0.000) 98.5 (0.000) 98.5 (0.000)
Prąd Nominalny prąd roboczy - 50 Hz Chłodzenie A 3.82 5.73 7.36 8.52
    Grzanie A 3.83 5.19 6.86 7.46
Prąd - 50 Hz Maksymalny prąd roboczy A 6.75 7.75 16.3 16.6
  Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 16 16 20 20
Złącza przewodów - 50 Hz For power supply Uwaga   Zasilanie do jednostka zewnętrznej Zasilanie do jednostka zewnętrznej Zasilanie do jednostka zewnętrznej Zasilanie do jednostka zewnętrznej
Zakres napięcia Min. % -10 -10 -10 -10
  Maks. % 10 10 10 10