Tabela specyfikacji FVA-A / RZASG-MY1

FVA100AMVEB / RZASG100M7Y1B FVA125AMVEB / RZASG125M7Y1B FVA140AMVEB / RZASG140M7Y1B
Jednostka wewnętrzna FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Jednostka zewnętrzna RZASG100M7Y1B RZASG125M7Y1B RZASG140M7Y1B
Wydajność chłodnicza Nom. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Wydajność grzewcza Nom. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Chłodzenie pomieszczeń Klasa efektywności energetycznej   A+    
  Wydajność Pdesign kW 9.50 12.1 13.4
  SEER   5.72 5.52 5.63
  ηs,c %   218 222
  Roczne zużycie energii kWh/rok 581 1,314 1,428
  Warunek A (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.10 13.40
    EERd   3.20 2.47 2.62
    Pobór mocy kW 2.97 4.90 5.12
  Warunek B (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.92 9.88
    EERd   5.01 4.31 4.52
    Pobór mocy kW 1.40 2.07 2.19
  Warunek C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50 5.74 6.35
    EERd   6.78 6.26 6.51
    Pobór mocy kW 0.66 0.92 0.98
  Warunek D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.00 3.07 3.76
    EERd   8.25 9.54 8.88
    Pobór mocy kW 0.36 0.32 0.42
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) Klasa efektywności energetycznej   A    
  Wydajność Pdesign kW 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A   3.83 3.64 3.81
  SCOPnet/A   3.83 3.64 3.81
  ηs,h %   143 149
  Roczne zużycie energii kWh/rok 2,193 2,308 2,866
  Wymagana moc grzałki zapasowej w warunkach projektowych kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) °C -10 -10 -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.00 6.00 7.80
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.46 2.37 1.99
    Pobór mocy kW 2.44 2.53 3.93
  TBivalent Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego) °C -10 -10 -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.00 6.00 7.80
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.46 2.37 1.99
    Pobór mocy kW 2.44 2.53 3.93
  Warunek A (-7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 5.31 5.30 6.90
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.70 2.60 2.38
    Pobór mocy kW 1.97 2.04 2.90
  Warunek B (2°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 3.23 3.23 4.20
    COPd (deklarowana wartość COP)   3.72 3.51 3.90
    Pobór mocy kW 0.87 0.92 1.08
  Warunek C (7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.20 2.19 3.47
    COPd (deklarowana wartość COP)   4.81 4.57 4.99
    Pobór mocy kW 0.46 0.48 0.70
  Warunek D (12°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.58 2.57 4.07
    COPd (deklarowana wartość COP)   5.82 5.60 6.10
    Pobór mocy kW 0.44 0.46 0.67
Zużycie energii w trybie innym niż aktywny Tryb z wyłączeniem termostatu PTO Ogrzewanie W   12 12
      Chłodzenie W   0 0
  Tryb gotowości Chłodzenie PSB W 12 12 12
    Ogrzewanie PSB W 12 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0 0 0
  Tryb Wyłączenia POFF W 12 12 12
Pto (Thermostat off) W 0, 12    
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)   No No
Chłodzenie Cdc (chłodzenie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25
Ogrzewanie Cdh (ogrzewanie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25
Uwzględniona funkcja chłodzenia Tak Tak Tak
Uwzględniona funkcja ogrzewania Tak Tak Tak
Uwzględnione warunki przeciętnego klimatu Tak Tak Tak
Uwzględniony sezon chłodny Nie Nie Nie
Uwzględniony sezon ciepły Nie Nie Nie
Logo Ecolabel Nie Nie Nie
Uwagi Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m (w poziomie); różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m
  Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.