Tabela specyfikacji FWF-BF

FWF02B7FV1B FWF03B7FV1B FWF04B7FV1B FWF05B7FV1B
Poziom ciśnienia akustycznego Bardzo wysoki dBA 31 33 42 47
  Niski dBA 26 27 27 32
  Wysoki dBA 27 29 35 41
Spadek ciśnienia wody Chłodzenie kPa 6 13 21 33
  Ogrzewanie kPa 12 6 9 13
Control systems Pilot na podczerwień BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7
Silnik wentylatora Moc wy. W 55 55 55 55
  Prędkość Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps 3 3 3 3
  Model QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M
Wydajność chłodnicza Całkowita wydajność Wysoka kW 1.7 (1) 2.3 (1) 2.8 (1) 3.5 (1)
    Bardzo wysoka kW 2.0 (1) 2.7 (1) 3.5 (1) 4.5 (1)
    Niska kW 1.4 (1) 1.8 (1) 1.8 (1) 2.6 (1)
  Wyd. odczuw. Niska kW 1.1 (1) 1.0 (1) 1.0 (1) 1.5 (1)
    Bardzo wysoka kW 1.5 (1) 1.7 (1) 2.4 (1) 3.3 (1)
    Wysoka kW 1.3 (1) 1.3 (1) 1.7 (1) 2.3 (1)
Wymiennik ciepła Kanały Quantity Ogrzewanie 5 5 5 5
  Pusty otwór płyty rury Ilość 4 0 0 0
  Rozstaw lameli mm 1.5 1.5 1.5 1.5
  Fazy Ogrzewanie 10 10 10 10
  Długość zewnętrzna Ogrzewanie mm 1,196 1,196 1,196 1,196
    Chłodzenie mm 1,310 1,310 1,310 1,310
  Długość wewnętrzna Chłodzenie mm 1,253 1,253 1,253 1,253
    Ogrzewanie mm 1,196 1,196 1,196 1,196
  Rzędy Ilość 2 3 3 3
  Całkowite pole przekroju - wymiary Chłodzenie 0.269 0.269 0.269 0.269
    Ogrzewanie 0.201 0.201 0.201 0.201
  Typ Poprzeczna wężownica ożebrowana (żebra wielożaluzjowe i rury gładkie) Poprzeczna wężownica ożebrowana (żebra wielożaluzjowe i rury gładkie) Poprzeczna wężownica ożebrowana (żebra wielożaluzjowe i rury gładkie) Poprzeczna wężownica ożebrowana (żebra wielożaluzjowe i rury gładkie)
Połączenia instalacji Spust Śr. zew. mm VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20) VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20) VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20) VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)
  Woda Wylot 3/4" BSP (gwint żeński) 3/4" BSP (gwint żeński) 3/4" BSP (gwint żeński) 3/4" BSP (gwint żeński)
Pobór mocy Bardzo wysoka W 74 74 94 121
  Niski W 60 55 55 66
  Wysoki W 67 62 74 93
Poziom mocy akustycznej Wysoki dBA 40 42 46 51
  Bardzo wysoki dBA 44 46 52 57
  Niski dBA 36 38 41 44
Dopuszczalna temperatura wody Min. °C 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4)
  Maks. °C 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4)
Wymiary Jednostka Szerokość mm 575 575 575 575
    Głębokość mm 575 575 575 575
    Wysokość mm 285 285 285 285
Casing Material Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa
Ciężar Jednostka kg 19 20 20 20
Fan Przepływ powietrza Średni m³/h 390 366 456 612
    Niski m³/h 318 300 300 390
    Wysoki m³/h 468 438 618 822
  Ilość Wentylator turbo Wentylator turbo Wentylator turbo Wentylator turbo
Wydajność grzewcza 4-rurowy Wysoki kW 3.1 (3) 3.3 (3) 3.9 (3) 4.8 (3)
    Bardzo wysoka kW 3.9 (3) 3.8 (3) 4.9 (3) 6.1 (3)
    Niski kW 2.3 (3) 2.8 (3) 2.8 (3) 3.5 (3)
Insulation material Piankowy polistyren/piankowy polietylen Piankowy polistyren/piankowy polietylen Piankowy polistyren/piankowy polietylen Piankowy polistyren/piankowy polietylen
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-440 220-440 220-440 220-440
  Faza 1~ 1~ 1~ 1~
Uwagi Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C
  Ogrzewanie: 4 rurowe: powietrze 20°CDB; temperatura wody na wlocie 70°C; temperatura wody na wylocie 60°C Ogrzewanie: 4 rurowe: powietrze 20°CDB; temperatura wody na wlocie 70°C; temperatura wody na wylocie 60°C Ogrzewanie: 4 rurowe: powietrze 20°CDB; temperatura wody na wlocie 70°C; temperatura wody na wylocie 60°C Ogrzewanie: 4 rurowe: powietrze 20°CDB; temperatura wody na wlocie 70°C; temperatura wody na wylocie 60°C
  Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę
  Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą