FWF02B7TV1B FWF03B7TV1B FWF05B7TV1B FWF04B7TV1B
Poziom ciśn. akust. Bardzo wysoki dBA 31 31 45 40
  Niski dBA 26 26 30 26
  Wysoki dBA 27 27 39 33
Spadek ciśnienia wody Chłodzenie kPa 6 19 42 31
  Ogrzewanie kPa 6 19 42 31
Systemy sterujące Pilot na podczerwień BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7
Silnik wentylatora Moc wy. W 55 55 55 55
  Prędkość Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps 3 3 3 3
  Model QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M
Wydajność chłodnicza Całkowita wydajność Wysoka kW 1.7 (1) 2.8 (1) 4.0 (1) 3.3 (1)
    Bardzo wysoka kW 2.0 (1) 3.2 (1) 5.2 (1) 4.2 (1)
    Niska kW 1.5 (1) 2.5 (1) 2.9 (1) 2.5 (1)
  Wyd. odczuw. Niska kW 1.1 (1) 1.4 (1) 1.8 (1) 1.4 (1)
    Bardzo wysoka kW 1.5 (1) 2.0 (1) 3.5 (1) 2.8 (1)
    Wysoka kW 1.3 (1) 1.7 (1) 2.7 (1) 2.1 (1)
Wymiennik ciepła Kanały Quantity Ogrzewanie 5 5 5 5
  Pusty otwór płyty rury Ilość 10 0 0 0
  Rozstaw lameli mm 1.5 1.5 1.5 1.5
  Fazy Chłodzenie 10 10 10 10
  Długość zewnętrzna Chłodzenie mm 1,310 1,310 1,310 1,310
  Długość wewnętrzna Chłodzenie mm 1,253 1,253 1,253 1,253
  Rzędy Ilość 2 2 2 2
  Całkowite pole przekroju - wymiary Chłodzenie 0.269 0.269 0.269 0.269
  Typ Poprzeczna wężownica ożebrowana (żebra wielożaluzjowe i rury gładkie) Poprzeczna wężownica ożebrowana (żebra wielożaluzjowe i rury gładkie) Poprzeczna wężownica ożebrowana (żebra wielożaluzjowe i rury gładkie) Poprzeczna wężownica ożebrowana (żebra wielożaluzjowe i rury gładkie)
Połączenia instalacji rurowej Spust Śr. zew. mm VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20) VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20) VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20) VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)
  Woda Wylot 3/4" BSP (gwint żeński) 3/4" BSP (gwint żeński) 3/4" BSP (gwint żeński) 3/4" BSP (gwint żeński)
Pobór mocy Bardzo wysoka W 74 74 118 90
  Niski W 60 60 62 55
  Wysoki W 67 67 89 70
Poziom mocy akustycznej Wysoki dBA 40 40 49 44
  Bardzo wysoki dBA 44 44 55 50
  Niski dBA 36 36 42 36
Dopuszczalna temperatura wody Min. °C 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4)
  Maks. °C 50 (4) 50 (4) 50 (4) 50 (4)
Wymiary Jednostka Szerokość mm 575 575 575 575
    Głębokość mm 575 575 575 575
    Wysokość mm 285 285 285 285
Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa
Weight Jednostka kg 19 19 19 19
Wentylator Przepływ powietrza Średni m³/h 390 390 648 486
    Low m³/h 318 318 420 318
    High m³/h 468 468 876 660
  Ilość Wentylator turbo Wentylator turbo Wentylator turbo Wentylator turbo
Wydajność grzewcza 2-rur. Niski kW 2.3 (2) 2.8 (2) 3.6 (2) 2.8 (2)
    Bardzo wysoka kW 2.9 (2) 4.0 (2) 6.7 (2) 5.4 (2)
    Wysoki kW 2.6 (2) 3.4 (2) 5.3 (2) 4.1 (2)
Insulation material Piankowy polistyren/piankowy polietylen Piankowy polistyren/piankowy polietylen Piankowy polistyren/piankowy polietylen Piankowy polistyren/piankowy polietylen
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-440 220-440 220-440 220-440
  Faza 1~ 1~ 1~ 1~
Uwagi Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C
  Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C
  Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę
  Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą