Tabela specyfikacji FWN-AF

FWN04AAFN6V3 FWN05AAFN6V3 FWN06AAFN6V3 FWN07AAFN6V3 FWN08AAFN6V3 FWN10AAFN6V3
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) Wydajność utajona, inst. 4-przewod. Wysoka kW 0.81 (1) 1.08 (1) 1.52 (1) 1.58 (1) 1.27 (1) 1.64 (1)
    Bardzo wysoka kW         1.64 (1)  
  Użyteczna wydajność, inst. 4-przewod. Niska kW 2.18 (1) 2.52 (1) 3.84 (1) 4.30 (1) 4.96 (1) 5.34 (1)
    Średnia kW 2.68 (1) 3.17 (1) 4.15 (1) 4.66 (1) 5.52 (1) 5.98 (1)
    Wysoka kW 2.95 (1) 3.53 (1) 4.39 (1) 4.97 (1) 6.19 (1) 6.71 (1)
  Wydajność całkowita, inst. 4-przewod. Niska kW 2.82 (1) 3.36 (1) 5.17 (1) 5.71 (1) 6.14 (1) 6.77 (1)
    Średnia kW 3.44 (1) 4.17 (1) 5.58 (1) 6.17 (1) 6.75 (1) 7.52 (1)
    Wysoka kW 3.76 (1) 4.61 (1) 5.91 (1) 6.55 (1) 7.46 (1) 8.35 (1)
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) Wydajność, inst. 4-przewod. Niska kW 3.23 (3) 3.23 (3) 5.25 (3) 5.21 (3) 7.02 (3) 6.99 (3)
    Średnia kW 3.68 (3) 3.66 (3) 5.51 (3) 5.45 (3) 7.47 (3) 7.44 (3)
    Wysoka kW 3.91 (3) 3.89 (3) 5.72 (3) 5.65 (3) 7.99 (3) 7.94 (3)
Pobór mocy Niska kW 0.45 0.40 0.10 0.10 0.12 0.12
  Średnia kW 0.73 0.73 0.13 0.13 0.17 0.17
  Wysoka kW 0.112 0.112 0.152 0.152 0.248 0.248
FCEER CLASS C B C C C C
FCCOP CLASS B B C C C C
Wymiary Jednostka Wysokość mm 559 559 559 559 559 559
    Szerokość mm 754 754 964 964 1,170 1,170
    Głębokość mm 280 280 280 280 280 280
Ciężar Jednostka kg 34.7 35.5 43.2 44.4 50.3 51.7
Casing Material   Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana
Wymiennik ciepła Typ   Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi
  Rzędy Ilość   3 4 3 4 3 4
  Żeberko Typ   Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
  Tube material   Miedź Miedź Miedź Miedź Miedź Miedź
  Objętość wody l 1 2 2 2 2 3
Dodatkowy wymiennik ciepła Rzędy Ilość   1 1 1 1 1 1
  Objętość wody l 1 1 1 1 1 1
Filtr powietrza Type   Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa
Fan Type   Odśrodkowy Odśrodkowy Odśrodkowy Odśrodkowy Odśrodkowy Odśrodkowy
  Ilość   1 1 2 2 2 2
  Przepływ powietrza Niski m³/h 531 529 1,005 985 1,192 1,184
    Średni m³/h 694 686 1,115 1,088 1,362 1,349
    Wysoki m³/h 793 783 1,211 1,182 1,576 1,550
  Spręż dyspozycyjny Niska Pa 29 30 41 41 38 38
    Średnia Pa 50 50 50 50 50 50
    Wysoka Pa 65 65 59 59 67 66
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 54 (4) 54 (4) 59 (4) 61 (4) 62 (4) 62 (4)
  Średni dBA 61 (4) 61 (4) 63 (4) 63 (4) 67 (4) 67 (4)
  Wysoki dBA 66 (4) 66 (4) 69 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4)
Moc akustyczna sekcji wlotowej + wypromieniowana Niska dBA 52 (4) 52 (4) 56 (4) 56 (4) 60 (4) 60 (4)
  Średnia dBA 59 (4) 59 (4) 60 (4) 60 (4) 64 (4) 64 (4)
  Wysoka dBA 64 (4) 64 (4) 66 (4) 66 (4) 70 (4) 70 (4)
Moc akustyczna sekcji wylotowej Niska dBA 51 (4) 51 (4) 55 (4) 59 (4) 58 (4) 58 (4)
  Średnia dBA 58 (4) 58 (4) 59 (4) 59 (4) 63 (4) 63 (4)
  Wysoka dBA 63 (4) 63 (4) 65 (4) 65 (4) 69 (4) 69 (4)
Poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 49 (5) 49 (5) 54 (5) 56 (5) 57 (5) 57 (5)
  Średni dBA 56 (5) 56 (5) 58 (5) 58 (5) 62 (5) 62 (5)
  Wysoki dBA 61 (5) 61 (5) 64 (5) 64 (5) 67 (5) 67 (5)
Przepływ wody Chłodzenie Niska l/h 491 (1) 584 (1) 904 (1) 998 (1) 1,075 (1) 1,185 (1)
    Średnia l/h 602 (1) 727 (1) 978 (1) 1,079 (1) 1,187 (1) 1,319 (1)
    Wysoka l/h 666 (1) 810 (1) 1,040 (1) 1,148 (1) 1,322 (1) 1,476 (1)
  Ogrzewanie Wysoka l/h 342 (3) 340 (3) 501 (3) 496 (3) 700 (3) 695 (3)
    Niska l/h 283 (3) 283 (3) 460 (3) 456 (3) 614 (3) 612 (3)
    Średnia l/h 322 (3) 320 (3) 483 (3) 477 (3) 654 (3) 651 (3)
  Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Niski kPa 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 16 (1) 10 (1)
      Średni kPa 14 (1) 12 (1) 21 (1) 17 (1) 19 (1) 13 (1)
      Wysoki kPa 7 (1) 7 (1) 14 (1) 12 (1) 10 (1) 25 (1)
    Ogrzewanie Niski kPa 5 (3) 5 (3) 12 (3) 10 (3) 8 (3) 20 (3)
      Średni kPa 6 (3) 6 (3) 13 (3) 11 (3) 9 (3) 22 (3)
      Wysoki kPa 7 (3) 7 (3) 14 (3) 12 (3) 10 (3) 25 (3)
Dopuszczalna temperatura wody Chłodzenie Min. °C 5 5 5 5 5 5
    Maks. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
  Ogrzewanie Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
    Maks. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Połączenia instalacji Spust Śr. zew. mm 17 17 17 17 17 17
Przyłącze wodne Wężownica główna cal 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
  Wężownica dodatkowa cal 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Zawartość wody Wężownica główna dm³ 1.29 1.64 1.65 2.13 2.16 2.75
  Wężownica dodatkowa dm³ 0.93 0.93 1.05 1.05 1.17 1.17
Zasilanie Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230 230 230
Maksymalny prąd pobierany A 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520
Wymagany przekrój przewodu mm² 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Grzałka elektryczna Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1 1 1 1 1 1
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230 230 230
  Pobór mocy kW 2.0 2.0 6.0 6.0 9.0 9.0
  Prąd A 8.7 8.7 26.1 26.1 39.1 39.1
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.
  Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.
  Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.
  Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741
  Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.