Tabela specyfikacji FWN-AT

FWN04AATN6V3 FWN05AATN6V3 FWN06AATN6V3 FWN07AATN6V3 FWN08AATN6V3 FWN10AATN6V3
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 2.19 (1) 2.54 (1) 3.90 (1) 4.35 (1) 5.01 (1) 5.40 (1)
    Wysoka kW 2.98 (1) 3.56 (1) 4.47 (1) 5.04 (1) 6.29 (1) 6.83 (1)
  Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. Niska kW 2.83 (1) 3.38 (1) 5.22 (1) 5.78 (1) 6.20 (1) 6.84 (1)
    Wysoka kW 3.80 (1) 4.65 (1) 6.01 (1) 6.65 (1) 7.57 (1) 8.49 (1)
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) Wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 3.04 (2) 3.55 (2) 5.59 (2) 6.29 (2) 6.47 (2) 7.28 (2)
    Wysoka kW 4.05 (2) 4.83 (2) 6.42 (2) 7.26 (2) 7.88 (2) 8.93 (2)
Pobór mocy Niska kW 0.04 0.04 0.10 0.10 0.12 0.12
  Wysoka kW 0.112 0.112 0.152 0.152 0.248 0.248
Wymiary Jednostka Wysokość mm 559 559 559 559 559 559
    Szerokość mm 754 754 964 964 1,170 1,170
    Głębokość mm 280 280 280 280 280 280
Ciężar Jednostka kg 32.5 33.3 40.6 41.7 47.3 48.7
Fan Spręż dyspozycyjny Niska Pa 29 30 40 41 38 38
    Wysoka Pa 65 65 59 59 67 66
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 54 (4) 54 (4) 59 (4) 61 (4) 62 (4) 62 (4)
  Wysoki dBA 66 (4) 66 (4) 69 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4)
Poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 49 (5) 49 (5) 54 (5) 56 (5) 57 (5) 57 (5)
  Wysoki dBA 61 (5) 61 (5) 64 (5) 64 (5) 67 (5) 67 (5)
Przepływ wody Chłodzenie Niska l/h 493 (1) 587 (1) 915 (1) 1,008 (1) 1,085 (1) 1,197 (1)
    Wysoka l/h 671 (1) 817 (1) 1,059 (1) 1,169 (1) 1,344 (1) 1,501 (1)
  Ogrzewanie Wysoka l/h 705 (2) 840 (2) 1,114 (2) 1,259 (2) 1,369 (2) 1,551 (2)
    Niska l/h 529 (2) 617 (2) 972 (2) 1,094 (2) 1,124 (2) 1,264 (2)
  Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Niski kPa 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 17 (1) 11 (1)
      Wysoki kPa 15 (1) 13 (1) 22 (1) 18 (1) 21 (1) 14 (1)
    Ogrzewanie Niski kPa 9 (2) 7 (2) 17 (2) 14 (2) 15 (2) 10 (2)
      Wysoki kPa 15 (2) 13 (2) 22 (2) 18 (2) 21 (2) 14 (2)
Połączenia instalacji Spust Śr. zew. mm 17 17 17 17 17 17
Przyłącze wodne Wężownica główna cal 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Zasilanie Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230 230 230
Uwagi (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.
  (2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. (2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. (2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. (2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. (2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. (2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.
  (3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. (3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. (3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. (3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. (3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. (3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.
  (4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 (4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 (4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 (4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 (4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 (4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741
  (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.