FWN04AATN6V3 FWN05AATN6V3 FWN06AATN6V3 FWN07AATN6V3 FWN08AATN6V3 FWN10AATN6V3
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) Wydajność utajona, inst. 2-przewod. Wysoka kW 0.82 (1) 1.09 (1) 1.54 (1) 1.61 (1) 1.28 (1) 1.66 (1)
  Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 2.19 (1) 2.54 (1) 3.90 (1) 4.35 (1) 5.01 (1) 5.40 (1)
    Średnia kW 2.70 (1) 3.19 (1) 4.20 (1) 4.73 (1) 5.60 (1) 6.07 (1)
    Wysoka kW 2.98 (1) 3.56 (1) 4.47 (1) 5.04 (1) 6.29 (1) 6.83 (1)
  Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. Niska kW 2.83 (1) 3.38 (1) 5.22 (1) 5.78 (1) 6.20 (1) 6.84 (1)
    Średnia kW 3.47 (1) 4.20 (1) 5.65 (1) 6.25 (1) 6.84 (1) 7.62 (1)
    Wysoka kW 3.80 (1) 4.65 (1) 6.01 (1) 6.65 (1) 7.57 (1) 8.49 (1)
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) Wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 3.04 (2) 3.55 (2) 5.59 (2) 6.29 (2) 6.47 (2) 7.28 (2)
    Średnia kW 3.69 (2) 4.36 (2) 6.03 (2) 6.80 (2) 7.11 (2) 8.04 (2)
    Wysoka kW 4.05 (2) 4.83 (2) 6.42 (2) 7.26 (2) 7.88 (2) 8.93 (2)
Pobór mocy Niska kW 0.04 0.04 0.10 0.10 0.12 0.12
  Średnia kW 0.07 0.07 0.13 0.13 0.17 0.17
  Wysoka kW 0.112 0.112 0.152 0.152 0.248 0.248
FCEER CLASS C B C C C C
FCCOP CLASS B A B B C B
Wymiary Jednostka Wysokość mm 559 559 559 559 559 559
    Szerokość mm 754 754 964 964 1,170 1,170
    Głębokość mm 280 280 280 280 280 280
Weight Jednostka kg 32.5 33.3 40.6 41.7 47.3 48.7
Obudowa Materiał   Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana
Wymiennik ciepła Typ   Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi
  Rzędy Ilość   3 4 3 4 3 4
  Żeberko Typ   Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
  Tube material   Miedź Miedź Miedź Miedź Miedź Miedź
  Objętość wody l 1 2 2 2 2 3
Filtr powietrza Type   Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa Klasa filtrowania EU2 - akrylowa
Wentylator Typ   Odśrodkowy Odśrodkowy Odśrodkowy Odśrodkowy Odśrodkowy Odśrodkowy
  Ilość   1 1 2 2 2 2
  Przepływ powietrza Low m³/h 534 532 1,019 1,000 1,207 1,198
    Średni m³/h 700 692 1,134 1,107 1,384 1,371
    High m³/h 802 791 1,238 1,203 1,606 1,581
  Spręż dyspozycyjny Niska Pa 29 30 40 41 38 38
    Średnia Pa 50 50 50 50 50 50
    Wysoka Pa 65 65 59 59 67 66
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 54 (4) 54 (4) 59 (4) 61 (4) 62 (4) 62 (4)
  Średni dBA 61 (4) 61 (4) 63 (4) 63 (4) 67 (4) 67 (4)
  Wysoki dBA 66 (4) 66 (4) 69 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4)
Moc akustyczna sekcji wlotowej + wypromieniowana Niska dBA 52 (4) 52 (4) 56 (4) 56 (4) 60 (4) 60 (4)
  Średnia dBA 59 (4) 59 (4) 60 (4) 60 (4) 64 (4) 64 (4)
  Wysoka dBA 64 (4) 64 (4) 66 (4) 66 (4) 70 (4) 70 (4)
Moc akustyczna sekcji wylotowej Niska dBA 51 (4) 51 (4) 55 (4) 59 (4) 58 (4) 58 (4)
  Średnia dBA 58 (4) 58 (4) 59 (4) 59 (4) 63 (4) 63 (4)
  Wysoka dBA 63 (4) 63 (4) 65 (4) 65 (4) 69 (4) 69 (4)
Poziom ciśn. akust. Niski dBA 49 (5) 49 (5) 54 (5) 56 (5) 57 (5) 57 (5)
  Średni dBA 56 (5) 56 (5) 58 (5) 58 (5) 62 (5) 62 (5)
  Wysoki dBA 61 (5) 61 (5) 64 (5) 64 (5) 67 (5) 67 (5)
Przepływ wody Chłodzenie Niska l/h 493 (1) 587 (1) 915 (1) 1,008 (1) 1,085 (1) 1,197 (1)
    Średnia l/h 607 (1) 732 (1) 990 (1) 1,093 (1) 1,202 (1) 1,336 (1)
    Wysoka l/h 671 (1) 817 (1) 1,059 (1) 1,169 (1) 1,344 (1) 1,501 (1)
  Ogrzewanie Wysoka l/h 705 (2) 840 (2) 1,114 (2) 1,259 (2) 1,369 (2) 1,551 (2)
    Niska l/h 529 (2) 617 (2) 972 (2) 1,094 (2) 1,124 (2) 1,264 (2)
    Średnia l/h 641 (2) 758 (2) 1,048 (2) 1,183 (2) 1,236 (2) 1,397 (2)
  Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Niski kPa 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 17 (1) 11 (1)
      Średni kPa 14 (1) 12 (1) 21 (1) 17 (1) 20 (1) 13 (1)
      Wysoki kPa 15 (1) 13 (1) 22 (1) 18 (1) 21 (1) 14 (1)
    Ogrzewanie Niski kPa 9 (2) 7 (2) 17 (2) 14 (2) 15 (2) 10 (2)
      Średni kPa 13 (2) 11 (2) 19 (2) 17 (2) 17 (2) 12 (2)
      Wysoki kPa 15 (2) 13 (2) 22 (2) 18 (2) 21 (2) 14 (2)
Dopuszczalna temperatura wody Chłodzenie Min. °C 5 5 5 5 5 5
    Maks. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
  Ogrzewanie Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
    Maks. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Połączenia instalacji rurowej Spust Śr. zew. mm 17 17 17 17 17 17
Przyłącze wodne Wężownica główna cal 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Zawartość wody Wężownica główna dm³ 1.29 1.64 1.65 2.13 2.16 2.75
Zasilanie Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230 230 230
Maksymalny prąd pobierany A 1.830 1.830 3.520 3.520 3.520 3.520
Wymagany przekrój przewodu mm² 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Grzałka elektryczna Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1 1 1 1 1 1
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230 230 230
  Pobór mocy kW 2.0 2.0 6.0 6.0 9.0 9.0
  Prąd A 8.7 8.7 26.1 26.1 39.1 39.1
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.
  Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.
  Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.
  Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741
  Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.