FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE
Wydajność chłodnicza Wyd. odczuw. Nom. kW 16.8 20.9
  Wydajność utajona Nom. kW 5.6 7.1
  Całkowita wydajność Nom. kW 22.4 (1) 28.0 (1)
Wydajność grzewcza Total capacity Nom. kW 25.0 (2) 31.5 (2)
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 0.895 1.185
  Grzanie Nom. kW 0.895 1.185
Wymiary Jednostka Wysokość mm 470 470
    Szerokość mm 1,380 1,380
    Głębokość mm 1,100 1,100
Weight Jednostka kg 132 132
Obudowa Materiał   Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa
Wymiennik ciepła Rzędy Ilość   3 3
  Rozstaw lameli mm 2.0 2.0
  Całkowite pole przekroju 0.68 0.68
  Fazy Ilość   26 26
Wentylator Typ   Wentylator Sirocco Wentylator Sirocco
  Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz Chłodzenie Wysoka m³/min 58 72
      Średni m³/min 54.0 67.0
      Niska m³/min 50 62
  External static pressure - 50Hz Wysoki Pa 270 270
    Nom. Pa 160 170
Poziom ciśn. akust. Chłodzenie Wysoki dBA 48 48
    Niski dBA 45 45
Silnik wentylatora Model   2D1 3/4 G2 CM1 2D1 3/4 G2 CM1
  Napęd   Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni
  Wyjście Wysoki W 1,100 1,100
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
  STEROWANIE   Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA 76 76
    Nom. dBA 75 75
    Niski dBA 73 73
Połączenia instalacji rurowej Liquid Typ   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
    Śr. zew. mm 9.52 9.52
  Gaz Typ   Połączenia miedziane Połączenia miedziane
    Śr. zew. mm 19.1 22.2
  Spust   PS1B PS1B
  Izolacja cieplna   Włókno szklane Włókno szklane
  Izolacja pochłaniająca dźwięk   Włókno szklane Włókno szklane
Safety devices Pozycja 01   Bezpiecznik Bezpiecznik
    02   Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora
Systemy sterujące Pilot na podczerwień   BRC4C65 BRC4C65
  Pilot przewodowy   BRC1H519W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H519W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Regulator temperatury Termostat z mikroprocesorem do chłodzenia i grzania Termostat z mikroprocesorem do chłodzenia i grzania
Zasilanie Nazwa   VE VE
  Faza   1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240
Prąd - 50 Hz Minimalne amperaże obwodu (MCA) A 10.3 10.3
  Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 16 16
  Pełne obciążenie amperowe (FLA) Suma A 4.3 5.6
Zakres napięcia Maks. % 10 10
  Min. % -10 -10
Uwagi (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie) (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)
  (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie) (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)
  (3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej. (3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.
  (4) - Zewnętrzne ciśnienie statyczne jest zmienne: wymienić złącza wewnątrz skrzynki elektrycznej, to ciśnienie oznacza: wysokie ciśnienie statyczne - norma (4) - Zewnętrzne ciśnienie statyczne jest zmienne: wymienić złącza wewnątrz skrzynki elektrycznej, to ciśnienie oznacza: wysokie ciśnienie statyczne - norma
  (5) - Filtr powietrza nie jest akcesorium standardowym, ale należy go zamontować w systemie przewodów po stronie ssawnej. Wybrać metodę kolorymetryczną (metoda ciężkości) 50% lub więcej. (5) - Filtr powietrza nie jest akcesorium standardowym, ale należy go zamontować w systemie przewodów po stronie ssawnej. Wybrać metodę kolorymetryczną (metoda ciężkości) 50% lub więcej.
  (6) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy 220 V. (6) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy 220 V.
  (7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
  (8) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia (8) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia
  (9) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (9) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
  (10) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (10) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
  (11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  (12) - MFA ≤ 4 x FLA (12) - MFA ≤ 4 x FLA
  (13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A (13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A
  (14) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA (14) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA
  (15) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika (15) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika
  (16) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (16) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane