Tabela specyfikacji RDXYQ-T

RDXYQ5TV1B RDXYQ8TV1B RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
Poziom ciśn. akust. Chłodzenie Nom. dBA 47 (5) 54 (5) 47 (5) 54.0 (5)
Czynnik chłodniczy Refrigerant-=-Refrigerant type R-410A R-410A    
Silnik wentylatora Moc wy. W 500 500 500 500
  Fan motor-=-Fan motor quantity 2 3    
Opakowanie Ciężar kg 4.9 4.9 4.9 4.9
  Material Karton_ Karton_    
Opakowanie Ciężar kg 14.0 14.0 14.0 14.0
  Materiał_ Drewno Drewno    
Wymiennik ciepła Heat exchanger-=-Heat exchanger type Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi    
Połączenia instalacji rurowej Spust Śr. zew. mm 32 32 32 32
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 76 (4) 81 (4) 76 (4) 81.0 (4)
Wymiary Jednostka zapakowana Szerokość mm 1,604 1,604 1,604 1,604
    Wysokość mm 1,245 1,245 1,245 1,245
    Głębokość mm 470 470 470 470
  Jednostka Szerokość mm 1,456 1,456 1,456 1,456
    Głębokość mm 1,044 1,044 1,044 1,044
    Wysokość mm 397 397 397 397
  Przewody Wysokość mm 298 298 298 298
    Szerokość mm 1,196 1,196 1,196 1,196
Obudowa Colour Stal galwanizowana Stal galwanizowana    
PED Category Wyłączono z zakresu 2014/68/EU ze względu na artykuł1.2 f Wyłączono z zakresu 2014/68/EU ze względu na artykuł1.2 f    
Weight Jednostka zapakowana kg 117 123 117 123
  Jednostka kg 97 103 97 103
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 55 100 55  
  Fan-=-Fan quantity 2 3    
Olej chłodniczy Typ Olej syntetyczny (eter) Daphne FVC68D    
Prąd - 50 Hz Minimalne amperaże obwodu (MCA) A 4.6 7.0 4.6 7.0 (10)
  Pełne obciążenie amperowe (FLA) Suma A 4.4 6.6 4.4 6.6 (13)
  Całkowite amperaże przetężenia (TOCA) A 4.6 7.0 4.6 7.0 (12)
  Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 10 10 10 10 (11)
Zakres napięcia Min. % -10 -10 -10 -10
  Maks. % 10 10 10 10
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Faza 1N~ 1N~    
Złącza przewodów - 50 Hz For power supply Ilość 3G 3G    
Prąd Nominalny prąd roboczy - 50 Hz Chłodzenie A 1.8 4.6 1.8 4.6 (7)
Uwagi Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 30 Pa. Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 30 Pa. Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 30 Pa. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m
  Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperatura wewnętrzna: 20°CDB; temperatura zewnętrzna: 7°CDB, 6°CWB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 30 Pa. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperatura wewnętrzna: 20°CDB; temperatura zewnętrzna: 7°CDB, 6°CWB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 30 Pa. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperatura wewnętrzna: 20°CDB; temperatura zewnętrzna: 7°CDB, 6°CWB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 30 Pa. Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m
  Rzeczywista liczba jednostek wewn. zależy od typu jednostki wewn. (VRV, jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (; 50% ≤ CR ≤ 130%). Rzeczywista liczba jednostek wewn. zależy od typu jednostki wewn. (VRV, jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (; 50% ≤ CR ≤ 130%). Rzeczywista liczba jednostek wewn. zależy od typu jednostki wewn. (VRV, jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (; 50% ≤ CR ≤ 130%). Rzeczywista liczba jednostek wewn. zależy od typu jednostki wewn. (VRV, jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.
  Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 60 Pa. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 60 Pa. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 60 Pa. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
  Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu
  Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
  Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.
  Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc
PED Category       Wyłączono z zakresu 2014/68/EU ze względu na artykuł1.2 f Wyłączono z zakresu 2014/68/EU ze względu na artykuł1.2 f
Opakowanie Material       Karton_ Karton_
Opakowanie Materiał_       Drewno Drewno
Obudowa Colour       Nie powlekana Nie powlekana
  Materiał       Stal galwanizowana Galwanizowana blacha stalowa
Wymiennik ciepła Typ       Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi
Wentylator Ilość       2 3
Silnik wentylatora Ilość       2 3
Czynnik chłodniczy Type       R-410A R-410A
Olej chłodniczy Typ       Olej syntetyczny (eter) Olej syntetyczny (eter) FVC68D
Zasilanie Nazwa       V1 V1
  Faza       1N~ 1N~
Złącza przewodów - 50 Hz For power supply Ilość       3G 3G
Wymiennik ciepła Strona wewnętrzna         Air
  Outdoor side         air
  Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nominalny m³/h       6,000 (0.000)
    Ogrzewanie Nominalny m³/h       6,000 (0.000)
Standardowe akcesoria Instrukcja obsługi i instalacji       1
  Przewód spustowy       1
  Śruby       1
  Wiązania       1
  Opaska zaciskowa przewodu elastycznego       1
Prąd - 50 Hz Prąd rozruchowy (MSC) - uwaga         Patrz Uwaga 8
Uwagi       Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.
        MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
        TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
        FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora
        Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
        Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
        Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
        EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
        Ssc: moc krótkiego spięcia
        Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.