Tabela specyfikacji RTSQ-PA

RTSQ8PAY1 RTSQ10PAY1 RTSQ12PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1
Sprężarka 3 Pojemność skokowa tłoka m³/h       10.53 10.53
  Wyjście W       4,500 4,500
  Prędkość obr/min_       2,900 2,900
Czynnik chłodniczy Ilość TCO2Eq 19.6 21.9 22.8 24.4 24.4
  Dopełnienie kg 9.4 10.5 10.9 11.7 11.7
  Refrigerant-=-Refrigerant control 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Sprężarka 2 Pojemność skokowa tłoka m³/h   10.53 10.53 10.53 10.53
  Prędkość obr/min_   2,900 2,900 2,900 2,900
  Wyjście W   4,500 4,500 4,500 4,500
Silnik wentylatora Moc wy. W 750 750 750 350 750
  Fan motor-=-Fan motor drive Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni
Zakres pracy Chłodzenie Maks. °CDB 43 43 43 43 43
    Min. °CDB -5 -5 -5 -5 -5
  Grzanie Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
    Min. °CWB -25 -25 -25 -25 -25
Wymiennik ciepła Heat exchanger-=-Heat exchanger type Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi
Safety devices Pozycja 01 Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera
Wymiary Jednostka Szerokość mm 930 930 930 1,240 1,240
    Głębokość mm 765 765 765 765 765
    Wysokość mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Sprężarka Compressor-=-Compressor quantity Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
  Wyjście W 4,700 2,200 3,500 1,900 3,200
  Prędkość obr/min_ 7,980 6,300 6,300 6,300 6,300
  Pojemność skokowa tłoka m³/h 16.9 13.72 13.72 13.72 13.72
  Compressor-=-Compressor starting method Miękki start Miękki start Miękki start Miękki start Miękki start
Silnik wentylatora Wyjście W       350 750
Obudowa Colour Kość słoniowa (kod Munsella: 5Y7.5/1) Kość słoniowa (kod Munsella: 5Y7.5/1) Kość słoniowa (kod Munsella: 5Y7.5/1) Kość słoniowa (kod Munsella: 5Y7.5/1) Kość słoniowa (kod Munsella: 5Y7.5/1)
Weight Jednostka kg 205 257 257 338 344
Wentylator Ciśnienie statyczne zewnętrzne Maks. Pa 78 78 78 78 78
  Przepływ powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 185 185 200 233 239
  Fan-=-Fan quantity 1 1 1 2 2
  Fan-=-Fan type Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy
Prąd - 50 Hz Prąd rozruchowy (MSC) A   74 75 84 85
  Minimalne amperaże obwodu (MCA) A 18.5 21.6 22.7 31.5 32.5
  Całkowite amperaże przetężenia (TOCA) A 16.5 31.5 31.5 46.4 48.3
  Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 25 25 25 35 40
  Pełne obciążenie amperowe (FLA) Silnik wentylatora 2 A       0.6 0.7
    Silnik wentylatora A 0.7 0.9 0.9 0.6 0.7
Zakres napięcia Min. % -10 -10 -10 -10 -10
  Maks. % 10 10 10 10 10
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
  Napięcie V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
  Faza 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Prąd Nominalny prąd roboczy - 50 Hz Sprężarka 1 Chłodzenie A 8.2 4.5 6.2 3.4 6.1
    Sprężarka 3 Chłodzenie A       7.5 7.6
    Sprężarka 2 Chłodzenie A   6.8 6.7 7.5 7.6
Uwagi RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
  TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
  MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki
  Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
  Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
  Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA
  MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
  Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Sprężarka 2 Compressor 2-=-Compressor 2 type   Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
  Compressor 2-=-Compressor 2 starting method   Miękki start Miękki start Miękki start Miękki start
Sprężarka 3 Compressor 3-=-Compressor 3 type       Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
  Compressor 3-=-Compressor 3 starting method       Miękki start Miękki start
Silnik wentylatora Fan motor 2-=-Fan motor 2 drive       Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni