Tabela specyfikacji RYMQ-T

RYMQ8T7Y1B (Archwizowane) RYMQ10T7Y1B (Archwizowane) RYMQ12T7Y1B (Archwizowane) RYMQ14T7Y1B (Archwizowane) RYMQ16T7Y1B (Archwizowane) RYMQ18T7Y1B (Archwizowane) RYMQ20T7Y1B (Archwizowane)
Zalecane kombinacje 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB
Wydajność chłodnicza Prated,c kW 22.4 (1) 28.0 (1) 33.5 (1) 40.0 (1) 45.0 (1) 50.4 (1) 52.0 (1)
Wydajność grzewcza Prated,h kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
  Maks. 6°CWB kW 25.0 (2) 31.5 (2) 37.5 (2) 45.0 (2) 50.0 (2) 56.5 (2) 63.0 (2)
ESEER - Automat. 7.53 7.20 6.96 6.83 6.50 6.38 5.67
ESEER - Standard 6.37 5.67 5.50 5.31 5.05 4.97 4.42
SCOP 3.6 3.8 3.8 3.5 3.5 3.6 3.7
SEER 5.4 5.6 5.5 5.7 5.5 5.5 5.3
ηs,c % 212.4 222.0 216.9 226.6 216.8 216.2 210.3
ηs,h % 142.0 147.2 149.6 136.7 137.0 141.4 145.4
Space cooling Warunek A (35°C - 27/19) EERd   2.5 2.7 2.6 2.6 2.1 2.1 1.9
    Pdc kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 52.0
  Warunek B (30°C - 27/19) EERd   4.1 4.4 4.2 4.3 4.0 3.7 3.6
    Pdc kW 16.5 20.6 24.7 29.5 33.2 37.1 38.3
  Warunek C (25°C - 27/19) EERd   6.4 6.7 6.6 7.0 6.8 6.7 6.6
    Pdc kW 10.6 13.3 15.9 18.9 21.3 23.9 24.6
  Warunek D (20°C - 27/19) EERd   8.7 8.9 8.7 9.5 10.0 11.8 11.7
    Pdc kW 4.8 6.9 7.1 8.4 9.5 10.6 10.9
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) TBivalent COPd (deklarowana wartość COP)   2.0 2.0 2.1 1.9 1.7 1.8 2.0
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  TOL COPd (deklarowana wartość COP)   2.0 2.0 2.1 1.9 1.7 1.8 2.0
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
    Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Warunek A (-7°C) COPd (deklarowana wartość COP)   2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.5 2.5
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 12.1 14.2 16.3 18.2 20.5 24.7 27.4
  Warunek B (2°C) COPd (deklarowana wartość COP)   3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 7.4 8.6 9.9 11.1 12.5 15.0 16.7
  Warunek C (7°C) COPd (deklarowana wartość COP)   6.4 6.7 7.0 5.6 5.6 4.4 4.5
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 5.7 6.5 6.4 7.1 8.0 9.7 10.7
  Warunek D (12°C) COPd (deklarowana wartość COP)   8.4 7.7 8.0 3.9 4.1 7.0 7.0
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.6 6.1 6.2 4.0 4.1 5.8 5.9
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20
PED Category   Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II
  Najważniejsza część Nazwa   Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator
    Ps*V bar 325 325 325 415 415 493 493
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min.   100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0
  Maks.   260.0 325.0 390.0 455.0 520.0 585.0 650.0
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685
    Szerokość mm 930 930 930 1,240 1,240 1,240 1,240
    Głębokość mm 765 765 765 765 765 765 765
  Jednostka zapakowana Wysokość mm 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
    Szerokość mm 995 995 995 1,305 1,305 1,305 1,305
    Głębokość mm 860 860 860 860 860 860 860
Ciężar Jednostka kg 188 195 195 309 309 319 319
  Jednostka zapakowana kg 206 213 213 329 329 339 339
Opakowanie Materiał   Karton_ Karton_ Karton_ Karton_ Karton_ Karton_ Karton_
  Ciężar kg 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Opakowanie Materiał_   Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno
  Ciężar kg 17.0 17.0 17.0 18.5 18.5 18.5 18.5
Opakowanie Materiał__   Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne
  Ciężar kg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Casing Kolor   Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin
  Material   Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa
Wymiennik ciepła Typ   Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi
  Strona wewnętrzna   Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze
  Outdoor side   Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze
  Air flow rate Cooling Rated m³/h 9,720 (0.000) 10,500 (0.000) 11,100 (0.000) 13,380 (0.000) 15,600 (0.000) 15,060 (0.000) 15,660 (0.000)
    Heating Rated m³/h 9,720 (0.000) 10,500 (0.000) 11,100 (0.000) 13,380 (0.000) 15,600 (0.000) 15,060 (0.000) 15,660 (0.000)
Fan Ilość   1 1 1 2 2 2 2
  Ciśnienie statyczne zewnętrzne Maks. Pa 78 78 78 78 78 78 78
Silnik wentylatora Ilość   1 1 1 2 2 2 2
  Typ   Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego
  Moc wy. W 750 750 750 750 750 750 750
Sprężarka Ilość_   1 1 1 2 2 2 2
  Compressor-=-Type   Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
  Ogrzewacz karteru W 33 33 33 33 33 33 33
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0
    Maks. °CDB 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
  Grzanie Min. °CWB -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0
    Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78.0 (4) 79.0 (4) 81.0 (4) 81.0 (4) 86.0 (4) 86.0 (4) 88.0 (4)
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58.0 (5) 58.0 (5) 61.0 (5) 61.0 (5) 64.0 (5) 65.0 (5) 66.0 (5)
Czynnik chłodniczy Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Ilość TCO2Eq 12.3 12.5 13.2 21.5 21.7 24.4 24.6
  Dopełnienie kg 5.9 6.0 6.3 10.3 10.4 11.7 11.8
Olej chłodniczy Type   Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D
Połączenia instalacji Liquid Typ   Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
    Śr. zew. mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9
  Gaz Typ   Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
    Śr. zew. mm 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6
  Wyrównanie Typ   Połączenie lutowane Połączenie lutowane Połączenie lutowane Połączenie lutowane Połączenie lutowane Połączenie lutowane Połączenie lutowane
    Śr. zewn. mm 19.1 19.1 22.2 22.2 22.2 28.6 28.6
  Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6)
Metoda odszraniania Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny
Regulator wydajności Metoda   Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem
Wskazanie, czy grzejnik jest wyposażony w pomocniczą grzałkę no no no no no no no
Grzałka pomocnicza Wydajność zapasowa Ogrzewanie elbu kW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zużycie energii w trybie innym niż aktywny Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.048 0.050 0.050 0.077 0.077 0.077 0.077
  Tryb Wyłączenia Chłodzenie POFF kW 0.036 0.046 0.046 0.067 0.067 0.067 0.067
    Ogrzewanie POFF kW 0.048 0.050 0.050 0.077 0.077 0.077 0.077
  Tryb gotowości Chłodzenie PSB kW 0.036 0.046 0.046 0.067 0.067 0.067 0.067
    Ogrzewanie PSB kW 0.048 0.050 0.050 0.077 0.077 0.077 0.077
  Tryb z wyłączeniem termostatu Chłodzenie PTO kW 0.013 0.013 0.013 0.027 0.027 0.027 0.027
    Ogrzewanie PTO kW 0.065 0.067 0.067 0.112 0.112 0.112 0.112
Chłodzenie Cdc (chłodzenie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Ogrzewanie Cdh (ogrzewanie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Urządzenia bezpieczeństwa Pozycja 01   Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia
    02   Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora
    03   Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera
    04   Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC
Standardowe akcesoria Instrukcja instalacji 1 1 1 1 1 1 1
  Instrukcja obsługi 1 1 1 1 1 1 1
  Łączniki rurowe 1 1 1 1 1 1 1
Zasilanie Nazwa   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Faza   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Wlot zasilania Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna
Zakres napięcia Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Maks. % 10 10 10 10 10 10 10
Prąd Nominalny prąd roboczy - 50 Hz Chłodzenie A 7.2 (7) 10.2 (7) 12.7 (7) 15.4 (7) 18.0 (7) 20.8 (7) 26.9 (7)
Prąd - 50 Hz Starting current (MSC) - remark   Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8
  Zmax Lista   Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań
  Minimalna wartość Ssc kVa 1,216 (9.000) 564 (9.000) 615 (9.000) 917 (9.000) 924 (9.000) 873 (9.000) 970 (9.000)
  Minimalne amperaże obwodu (MCA) A 16.1 (10) 22.0 (10) 24.0 (10) 27.0 (10) 31.0 (10) 35.0 (10) 39.0 (10)
  Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 20 (11) 25 (11) 32 (11) 32 (11) 40 (11) 40 (11) 50 (11)
  Całkowite amperaże przetężenia (TOCA) A 17.3 (12) 24.6 (12) 24.6 (12) 35.4 (12) 35.4 (12) 42.7 (12) 42.7 (12)
  Pełne obciążenie amperowe (FLA) Suma A 1.2 (13) 1.3 (13) 1.5 (13) 1.8 (13) 2.6 (13) 2.6 (13) 2.6 (13)
Wiring connections - 50Hz For power supply Ilość   5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G
  Do podłączenia z jednostką wewnętrzną Ilość   2 2 2 2 2 2 2
    Uwaga   F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m
  Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m
  Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)
  Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.
  Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
  Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu
  RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
  MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.
  Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc
  Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.
  MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
  TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
  FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora
  Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
  Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
  Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)
  Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii
  Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
  Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA
  EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
  Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia
  Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.
  Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi