Tabela specyfikacji RYYQ-T

RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B (Archwizowane) RYYQ12T7Y1B (Archwizowane) RYYQ14T7Y1B (Archwizowane) RYYQ16T7Y1B (Archwizowane) RYYQ18T7Y1B (Archwizowane) RYYQ20T7Y1B (Archwizowane) RYYQ22T7Y1B (Archwizowane) RYYQ24T7Y1B (Archwizowane) RYYQ26T7Y1B (Archwizowane) RYYQ28T7Y1B (Archwizowane) RYYQ30T7Y1B (Archwizowane) RYYQ32T7Y1B (Archwizowane) RYYQ34T7Y1B (Archwizowane) RYYQ36T7Y1B (Archwizowane) RYYQ38T7Y1B (Archwizowane) RYYQ40T7Y1B (Archwizowane) RYYQ42T7Y1B (Archwizowane) RYYQ44T7Y1B (Archwizowane) RYYQ46T7Y1B (Archwizowane) RYYQ48T7Y1B (Archwizowane) RYYQ50T7Y1B (Archwizowane) RYYQ52T7Y1B (Archwizowane) RYYQ54T7Y1B (Archwizowane)
System Moduł jednostki zewnętrznej 1               RYMQ10T RYMQ8T RYMQ12T RYMQ12T RYMQ12T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ8T RYMQ10T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ18T
  Moduł jednostki zewnętrznej 2               RYMQ12T RYMQ16T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ18T
  Moduł jednostki zewnętrznej 3                               RYMQ20T RYMQ18T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ18T RYMQ18T
Ciągłe ogrzewanie   Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Wydajność chłodnicza Prated,c kW   28.0 (1) 33.5 (1) 40.0 (1) 45.0 (1) 50.4 (1) 52.0 (1) 61.5 (1) 67.4 (1) 73.5 (1) 78.5 (1) 83.9 (1) 90.0 (1) 95.4 (1) 97.0 (1) 102.4 (1) 111.9 (1) 118.0 (1) 123.5 (1) 130.0 (1) 135.0 (1) 140.4 (1) 145.8 (1) 151.2 (1)
  Nom. 35°CDB kW 22.4 (1)                                              
    Eurovent kW 22.4 (27)                                              
Wydajność grzewcza Nom. 6°CWB kW 22.4 (2)                                              
    Eurovent kW 22.40 (28)                                              
  Prated,h kW   16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0 34.4 36.9 37.1 39.7 44.4 46.4 51.1 54.2 58.2 58.9 60.9 62.9 67.0 69.6 74.3 79.0 83.7
  Maks. 6°CWB kW 25.0 (2) 31.5 (2) 37.5 (2) 45.0 (2) 50.0 (2) 56.5 (2) 63.0 (2) 69.0 (2) 75.0 (2) 82.5 (2) 87.5 (2) 94.0 (2) 100.0 (2) 106.5 (2) 113.0 (2) 119.5 (2) 125.5 (2) 131.5 (2) 137.5 (2) 145.0 (2) 150.0 (2) 156.5 (2) 163.0 (2) 169.5 (2)
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. 35°CDB kW 5.21 (1)                                              
      Eurovent kW 4.47 (27)                                              
  Grzanie Nom. 6°CWB kW 4.75 (2)                                              
      Eurovent kW 4.47 (28)                                              
    Maks. 6°CWB kW 5.51 (2)                                              
EER przy wydajności nomin. 35°CDB kW/kW 4.30 (1)                                              
  Eurovent kW/kW 5.01 (27)                                              
COP przy znamionowej wydajnoścji 6°CWB kW/kW 4.72 (2)                                              
  Eurovent kW/kW 5.01 (28)                                              
COP przy nomin. wydajności 6°CWB kW/kW 4.54 (2)                                              
ESEER - Automat. 7.53 7.20 6.96 6.83 6.50 6.38 5.67 7.07 6.81 6.89 6.69 6.60 6.50 6.44 6.02 6.36 6.74 6.65 6.62 6.60 6.50 6.46 6.42 6.38
ESEER - Standard 6.37 5.67 5.50 5.31 5.05 4.97 4.42 5.58 5.42 5.39 5.23 5.17 5.05 5.01 4.68 5.03 5.29 5.19 5.17 5.13 5.05 5.02 4.99 4.97
SCOP   3.8 3.8 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
SEER   5.6 5.5 5.7 5.5 5.5 5.3 5.4 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5
ηs,c %   222.0 216.9 226.6 216.8 216.2 210.3 213.5 215.3 222.0 216.8 216.2 216.8 216.4 213.2 213.6 217.6 217.6 216.8 219.7 216.8 216.5 216.3 216.2
ηs,h %   147.2 149.6 136.7 137.0 141.4 145.4 150.0 144.5 143.8 142.6 138.8 137.0 141.8 143.9 146.0 145.7 143.3 143.2 136.9 137.0 139.9 142.0 142.1
Space cooling Warunek A (35°C - 27/19) EERd   2.7 2.6 2.6 2.1 2.1 1.9 2.6 2.2 2.6 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1
    Pdc kW   28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 52.0 61.5 67.4 73.5 78.5 83.9 90.0 95.4 97.0 102.4 111.9 118.0 123.5 130.0 135.0 140.4 145.8 151.2
  Warunek B (30°C - 27/19) EERd   4.4 4.2 4.3 4.0 3.7 3.6 4.3 4.0 4.2 4.0 3.9 4.0 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7
    Pdc kW   20.6 24.7 29.5 33.2 37.1 38.3 45.3 49.7 54.2 57.8 61.8 66.3 70.3 71.5 75.5 82.4 86.9 91.0 95.8 99.5 103.4 107.4 111.4
  Warunek C (25°C - 27/19) EERd   6.7 6.6 7.0 6.8 6.7 6.6 6.6 6.7 6.8 6.7 6.7 6.8 6.8 6.7 6.6 6.7 6.8 6.8 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7
    Pdc kW   13.3 15.9 18.9 21.3 23.9 24.6 29.1 31.9 34.8 37.2 39.7 42.6 45.2 46.0 48.5 53.0 55.9 58.5 61.6 63.9 66.5 69.1 71.6
  Warunek D (20°C - 27/19) EERd   8.9 8.7 9.5 10.0 11.8 11.7 7.6 9.5 9.1 9.4 10.3 10.0 10.9 10.9 10.0 9.8 9.5 9.6 9.9 10.0 10.6 11.2 11.8
    Pdc kW   6.9 7.1 8.4 9.5 10.6 10.9 13.0 14.3 15.5 16.6 17.7 18.9 20.1 20.4 21.6 23.6 24.8 26.0 27.4 28.4 29.6 30.7 31.8
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) TBivalent COPd (deklarowana wartość COP)   2.0 2.1 1.9 1.7 1.8 2.0 2.1 1.8 2.0 1.9 1.9 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW   16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0 34.4 36.9 37.1 39.7 44.4 46.4 51.1 54.2 58.2 58.9 60.9 62.9 67.0 69.6 74.3 79.0 83.7
    Tbiv (bivalent temperature) °C   -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  TOL COPd (deklarowana wartość COP)   2.0 2.1 1.9 1.7 1.8 2.0 2.1 1.8 2.0 1.9 1.9 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW   16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0 34.4 36.9 37.1 39.7 44.4 46.4 51.1 54.2 58.2 58.9 60.9 62.9 67.0 69.6 74.3 79.0 83.7
    Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) °C   -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Warunek A (-7°C) COPd (deklarowana wartość COP)   2.3 2.3 2.2 2.2 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 2.4 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW   14.2 16.3 18.2 20.5 24.7 27.4 30.4 32.6 32.8 35.1 39.3 41.0 45.2 47.9 51.5 52.1 53.8 55.6 59.2 61.5 65.7 69.9 74.0
  Warunek B (2°C) COPd (deklarowana wartość COP)   3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.3 3.4 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW   8.6 9.9 11.1 12.5 15.0 16.7 18.5 19.8 20.0 21.4 23.9 25.0 27.5 29.2 31.3 31.7 32.8 33.8 36.1 37.4 40.0 42.5 45.1
  Warunek C (7°C) COPd (deklarowana wartość COP)   6.7 7.0 5.6 5.6 4.4 4.5 6.9 6.0 5.5 5.4 4.3 5.6 4.9 4.9 5.4 5.5 6.0 6.0 5.6 5.6 5.1 4.7 4.4
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW   6.5 6.4 7.1 8.0 9.7 10.7 12.9 12.8 12.8 13.7 15.4 16.0 17.7 18.8 20.1 20.4 21.1 21.9 23.2 24.1 25.7 27.3 29.0
  Warunek D (12°C) COPd (deklarowana wartość COP)   7.7 8.0 3.9 4.1 7.0 7.0 8.0 8.4 8.0 8.0 7.0 4.1 6.9 6.9 6.7 6.7 5.7 5.8 4.0 4.1 5.6 7.0 7.1
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW   6.1 6.2 4.0 4.1 5.8 5.9 6.2 6.6 6.2 6.2 6.8 8.3 7.9 8.3 9.0 9.1 10.3 10.3 12.3 12.4 11.4 12.1 12.9
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
PED Category   Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II
  Najważniejsza część Nazwa   Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator                                  
    Ps*V bar 325 325 325 415 415 493 493                                  
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min.   100 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 425.0 450.0 475.0 500.0 525.0 550.0 575.0 600.0 625.0 650.0 675.0
  Nom.   200                                              
  Maks.   260 325.0 390.0 455.0 520.0 585.0 650.0 715.0 780.0 845.0 910.0 975.0 1,040.0 1,105.0 1,170.0 1,235.0 1,300.0 1,365.0 1,430.0 1,495.0 1,560.0 1,625.0 1,690.0 1,755.0
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685                                  
    Szerokość mm 930 930 930 1,240 1,240 1,240 1,240                                  
    Głębokość mm 765 765 765 765 765 765 765                                  
  Jednostka zapakowana Wysokość mm 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820                                  
    Szerokość mm 1,000 995 995 1,305 1,305 1,305 1,305                                  
    Głębokość mm 835 860 860 860 860 860 860                                  
Ciężar Jednostka kg 243 252 252 356 356 391 391                                  
  Jednostka zapakowana kg 250 259 259 363 363 397 397                                  
Opakowanie Materiał   Karton_ Karton_ Karton_ Karton_ Karton_ Karton_ Karton_                                  
  Ciężar kg 2.00 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0                                  
Opakowanie Materiał_   Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno                                  
  Ciężar kg 17.00 17.0 17.0 18.5 18.5 18.5 18.5                                  
Opakowanie Materiał__   Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne                                  
  Ciężar kg 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5                                  
Casing Kolor   Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin Biały Daikin                                  
  Material   Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa                                  
Wymiennik ciepła Typ   Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi Wężownica z żebrami krzyżowymi                                  
  Strona wewnętrzna   Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze
  Outdoor side   Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze
  Air flow rate Cooling Rated m³/h   10,500 11,100 13,380 15,600 15,060 15,660 21,600 25,320 24,480 26,700 26,160 31,200 30,660 31,260 35,880 36,660 41,700 42,300 44,580 46,800 46,260 45,720 45,180
    Heating Rated m³/h   10,500 11,100 13,380 15,600 15,060 15,660 21,600 25,320 24,480 26,700 26,160 31,200 30,660 31,260 35,880 36,660 41,700 42,300 44,580 46,800 46,260 45,720 45,180
  Żeberko Obróbka   Ochrona anty-korozyjna                                              
Fan Ilość   1 1 1 2 2 2 2                                  
  Przepływ powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 162                                              
  Ciśnienie statyczne zewnętrzne Maks. Pa 78 78 78 78 78 78 78                                  
  Kierunek wylotu   W pionie                                              
  Type   Wentylator śmigłowy                                              
Silnik wentylatora Ilość   1 1 1 2 2 2 2                                  
  Typ   Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego                                  
  Moc wy. W 750 750 750 750 750 750 750                                  
  Model   Bezszczotkowy silnik DC                                              
Sprężarka Ilość_   1 1 1 2 2 2 2                                  
  Compressor-=-Type   Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie                                  
  Ogrzewacz karteru W 33 33 33 33 33 33 33                                  
  Model   Inwerter                                              
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB -5 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0                                  
    Maks. °CDB 43 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0                                  
  Grzanie Min. °CWB -20 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0                                  
    Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                                  
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78                                              
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58 58.0 (5) 61.0 (5) 61.0 (5) 64.0 (5) 65.0 (5) 66.0 (5) 62.8 (5) 65.0 (5) 64.0 (5) 65.8 (5) 66.5 (5) 67.0 (5) 67.5 (5) 68.1 (5) 67.2 (5) 67.0 (5) 67.5 (5) 68.0 (5) 68.0 (5) 68.8 (5) 69.1 (5) 69.5 (5) 69.8 (5)
Czynnik chłodniczy Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Ilość TCO2Eq 12.3 12.5 13.2 21.5 21.7 24.4 24.6                                  
  Dopełnienie kg 5.9 6.0 6.3 10.3 10.4 11.7 11.8                                  
Olej chłodniczy Type   Olej syntetyczny (eter) Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D Olej syntetyczny (eter) FVC68D
  Objętość ładowana l 0.8                                              
Połączenia instalacji Liquid Typ   Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
    Śr. zew. mm 9.52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
  Gaz Typ   Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
    Śr. zew. mm 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3
  Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 1,000 (7) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6)
  Różnica poziomów OU - IU Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji m 90 (7)                                              
      Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji m 90 (7)                                              
    IU - IU Maks. m 30 (7)                                              
  Izolacja cieplna   Rury z cieczą i gazem                                              
  Długość instalacji rurowej Maks. Po rozgałęźniku m 90 (7)                                              
    Maks. OU - IU m 165 (7)                                              
Metoda odszraniania Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny                                  
Regulator wydajności Metoda   Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem                                  
Wskazanie, czy grzejnik jest wyposażony w pomocniczą grzałkę   no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no
Grzałka pomocnicza Wydajność zapasowa Ogrzewanie elbu kW   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zużycie energii w trybie innym niż aktywny Crankcase heater mode Cooling PCK kW   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW   0.050 0.050 0.077 0.077 0.077 0.077 0.100 0.125 0.127 0.127 0.127 0.154 0.154 0.154 0.175 0.177 0.204 0.204 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231
  Tryb Wyłączenia Chłodzenie POFF kW   0.046 0.046 0.067 0.067 0.067 0.067 0.092 0.103 0.113 0.113 0.113 0.134 0.134 0.134 0.149 0.159 0.180 0.180 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
    Ogrzewanie POFF kW   0.050 0.050 0.077 0.077 0.077 0.077 0.100 0.125 0.127 0.127 0.127 0.154 0.154 0.154 0.175 0.177 0.204 0.204 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231
  Tryb gotowości Chłodzenie PSB kW   0.046 0.046 0.067 0.067 0.067 0.067 0.092 0.103 0.113 0.113 0.113 0.134 0.134 0.134 0.149 0.159 0.180 0.180 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
    Ogrzewanie PSB kW   0.050 0.050 0.077 0.077 0.077 0.077 0.100 0.125 0.127 0.127 0.127 0.154 0.154 0.154 0.175 0.177 0.204 0.204 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231
  Tryb z wyłączeniem termostatu Chłodzenie PTO kW   0.013 0.013 0.027 0.027 0.027 0.027 0.026 0.040 0.040 0.040 0.040 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053 0.067 0.067 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081
    Ogrzewanie PTO kW   0.067 0.067 0.112 0.112 0.112 0.112 0.134 0.177 0.179 0.179 0.179 0.224 0.224 0.224 0.244 0.246 0.291 0.291 0.336 0.336 0.336 0.336 0.336
Chłodzenie Cdc (chłodzenie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Ogrzewanie Cdh (ogrzewanie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Urządzenia bezpieczeństwa Pozycja 01   Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia                                  
    02   Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora                                  
    03   Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera Zabezpieczenie przed przeciążeniem inwertera                                  
    04   Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC Bezpiecznik płyty PC                                  
Zasilanie Nazwa   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Faza   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Wlot zasilania Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna
Zakres napięcia Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Maks. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Prąd Nominalny prąd roboczy - 50 Hz Chłodzenie A 7.2 (9) 10.2 (7) 12.7 (7) 15.4 (7) 18.0 (7) 20.8 (7) 26.9 (7) 22.9 (7) 25.2 (7) 28.1 (7) 30.7 (7) 33.5 (7) 36.0 (7) 38.8 (7) 44.9 (7) 44.3 (7) 43.7 (7) 46.2 (7) 48.7 (7) 51.4 (7) 54.0 (7) 56.8 (7) 59.6 (7) 62.4 (7)
Prąd - 50 Hz Starting current (MSC) - remark   Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8 Patrz Uwaga 8
  Zmax Lista   Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań
  Minimalna wartość Ssc kVa 1,216 (0.000) 564 (9.000) 615 (9.000) 917 (9.000) 924 (9.000) 873 (9.000) 970 (9.000) 1,179 (9.000) 2,140 (9.000) 1,532 (9.000) 1,539 (9.000) 1,488 (9.000) 1,848 (9.000) 1,797 (9.000) 1,894 (9.000) 2,750 (9.000) 2,052 (9.000) 2,412 (9.000) 2,463 (9.000) 2,765 (9.000) 2,772 (9.000) 2,721 (9.000) 2,670 (9.000) 2,619 (9.000)
  Minimalne amperaże obwodu (MCA) A 16.1 22.0 (10) 24.0 (10) 27.0 (10) 31.0 (10) 35.0 (10) 39.0 (10) 46.0 (10) 46.0 (10) 51.0 (10) 55.0 (10) 59.0 (10) 62.0 (10) 66.0 (10) 70.0 (10) 76.0 (10) 81.0 (10) 84.0 (10) 86.0 (10) 89.0 (10) 93.0 (10) 97.0 (10) 101.0 (10) 105.0 (10)
  Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 20 25 (11) 32 (11) 32 (11) 40 (11) 40 (11) 50 (11) 63 (11) 63 (11) 63 (11) 63 (11) 80 (11) 80 (11) 80 (11) 80 (11) 100 (11) 100 (11) 100 (11) 100 (11) 100 (11) 125 (11) 125 (11) 125 (11) 125 (11)
  Całkowite amperaże przetężenia (TOCA) A 17.3 24.6 (12) 24.6 (12) 35.4 (12) 35.4 (12) 42.7 (12) 42.7 (12)                                  
  Pełne obciążenie amperowe (FLA) Suma A 1.2 1.3 (13) 1.5 (13) 1.8 (13) 2.6 (13) 2.6 (13) 2.6 (13)                                  
Wiring connections - 50Hz For power supply Ilość   5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G
  Do podłączenia z jednostką wewnętrzną Ilość   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Uwaga   F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2
Uwagi Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard. (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m
  Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m
  Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%) (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)
  W celu uzyskania informacji szczegółowych na temat zakresu operacyjnego, patrz rysunek TW (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.
  Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
  Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu
  Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
  Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.
  RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc (9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc
  MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.
  Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o wartość MCA. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
  MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
  TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora
  FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
  Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
  Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 75A. (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego) (16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)
  Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i <= 75A na fazę (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii (17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii
  Moc krótkiego spięcia (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
  Impedancja systemu (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA (19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA
  Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D079534 (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
  Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia (21) - Ssc: moc krótkiego spięcia
  Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania. (22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.
  Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi (23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi
  Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii                                              
  Wartość AUTOMATYCZNY SEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)                                              
  Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysok. wydajn., certy. Eurovent                                              
  Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysok. wydajn., certy. Eurovent                                              
  Zawiera fluorowane gazy cieplarniane                                              
Recommended combination   4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB 9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB 12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB 1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB 12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA   79.0 (4) 81.0 (4) 81.0 (4) 86.0 (4) 86.0 (4) 88.0 (4) 83.1 (4) 86.6 (4) 84.0 (4) 87.2 (4) 87.2 (4) 89.0 (4) 89.0 (4) 90.1 (4) 88.9 (4) 87.8 (4) 89.4 (4) 89.6 (4) 89.6 (4) 90.8 (4) 90.8 (4) 90.8 (4) 90.8 (4)
Standardowe akcesoria Instrukcja instalacji   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Instrukcja obsługi   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Łączniki rurowe   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1