RZQSG100L8Y1B RZQSG125L8Y1B RZQSG140L7Y1B
Poziom ciśn. akust. Grzanie Nom. dBA 57 58 54
  Chłodzenie Nom. dBA 53 54 53
  Tryb nocny Poziom 1 dBA 49 49 49
Standardowe akcesoria Wiązania 2 2 2
  Instrukcja instalacji 1 1 1
Czynnik chłodniczy Obwody Ilość 1 1 1
  Ilość TCO2Eq 6.1 6.1 8.4
  Dopełnienie kg 2.9 2.9 4.0
  Refrigerant-=-Gwp Zawór rozprężny (typ elektroniczny) Zawór rozprężny (typ elektroniczny) Zawór rozprężny (typ elektroniczny)
Silnik wentylatora Moc wy. W 200 200 94
  Ilość Bezszczotkowy silnik DC Bezszczotkowy silnik DC Bezszczotkowy silnik DC
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Maks. °CDB 46 46 46
      Min. °CDB -15 -15 -15
  Grzanie Temp. otoczenia Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5
      Min. °CWB -15 -15 -15
Opakowanie Ciężar kg 6 6  
Wymiennik ciepła Żeberko Obróbka Lamela WF Lamela WF Lamela WF
Połączenia instalacji rurowej Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 5 5 5
      OU - IU m 50 50 50
    System Bez obciążenia m 30 30 30
      Równoważnik m 70 70 70
  Liquid Śr. zew. mm 9.52 9.52 9.52
    Ilość Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
  Gaz Śr. zew. mm 15.9 15.9 15.9
    Ilość Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
  Spust Śr. zew. mm 26 26 26
    Ilość Otwór Otwór Otwór
  Różnica poziomów IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5
    IU - OU Maks. m 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji
  Izolacja cieplna Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 69 70 69
Safety devices Pozycja 01 Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik
Wymiary Jednostka zapakowana Szerokość mm 1,015 1,015 1,015
    Wysokość mm 1,170 1,170 1,610
    Głębokość mm 422 422 422
  Jednostka Szerokość mm 940 940 940
    Głębokość mm 320 320 320
    Wysokość mm 990 990 1,430
Sprężarka Ilość_ Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Obudowa Colour Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa
Regulator wydajności Method Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem
Weight Jednostka zapakowana kg 88 88 114
  Jednostka kg 82 82 101
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Umiarkowane m³/min 55 55  
      Nom. m³/min 83 83 62
    Chłodzenie Nom. m³/min 76 77 83
      Umiarkowane m³/min 55 55  
  Ilość W poziomie W poziomie W poziomie
Olej chłodniczy Objętość ładowana l 0.9 0.9 1.35
  Typ FVC50K FVC50K FVC50K
Regulator odszraniania Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny
Złącza przewodów For connection with indoor Remark Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej
  Do zasilania Remark Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej
Prąd - 50 Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 16 16 20
Zasilanie Zakres napięcia Maks. % 456 456 10
    Min. % 342 342 -10
  Częstotliwość Hz 50 50 50
  Napięcie V 380-415 380-415 380-415
  Faza 3N~ 3N~ 3N~
Prąd Zmax Lista Zgodny z EN61000-3-11 Zgodny z EN61000-3-11 Zgodny z EN61000-3-11
  zalecane bezpieczniki A 20 20 20
Uwagi PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE
  Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek
  Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
  Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard. Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard.  
  Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności  
Wlot zasilania Tylko jednostka zewnętrzna Tylko jednostka zewnętrzna Tylko jednostka zewnętrzna