Tabela specyfikacji ARXN-M6

ARXN20MV16 ARXN25MV16 ARXN35MV16 ARXN50MV16 ARXN60MV16
Wymiary Jednostka Wysokość mm 550 550 550 753 753
    Szerokość mm 658 658 658 855 855
    Głębokość mm 289 289 289 328 328
Ciężar Jednostka kg 29 29 31 44 44
Sprężarka Compressor-=-Type   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Dopełnienie kg 0.74 0.74 1.00 1.45 1.45
  Ilość TCO2Eq 1.5 1.5 2.1 3.0 3.0
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Zasilanie Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
  (2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe) (2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe) (2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe) (2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe) (2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)
  (3) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. (3) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. (3) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. (3) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. (3) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.