Daikin Cloud Service - Daikin Cloud Service

Zdalne monitorowanie, sterowanie oraz serwis dla komercyjnych systemów DX

Cechy produktu

  • Monitorowanie i sterowanie budynkiem, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz dzięki usłudze Daikin Cloud Service
  • Możliwość zarządzania kilkoma instalacjami. Koncepcja modułowa pozwala rozwijać działalność
  • Wizualizacja zużycia energii oraz wykonywanie testów porównawczych różnych obiektów w celu obniżenia kosztów energii
  • Zdalne wsparcie diagnostyczne dla wydłużenia trwałości użytkowej systemu
  • Konserwacja predykcyjna dla zapobiegania awariom
  • Instalator i technik mogą zdalnie logować się do instalacji w razie pojawienia się awarii w przypadku pierwszego rozwiązywania problemów
  • Usługa Daikin Cloud Service wymaga rocznej subskrypcji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Dokumentacja

Katalogi