Tabela specyfikacji EDLQ011-016CW1

EDLQ011CAW1 EDLQ014CAW1 EDLQ016CAW1
Wydajność grzewcza Nom. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 12.4 (1), 11.6 (2) 12.8 (1), 12.6 (2) 13.9 (1), 13.6 (2)
Wydajność nagrzewnicy Stopień 1 kW 3 3 3
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 3.18 (1), 5.09 (2) 3.16 (1), 5.14 (2) 3.56 (1), 5.96 (2)
  Grzanie Nom. kW 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
COP 4.61 (1), 3.55 (2) 4.30 (1), 3.32 (2) 4.26 (1), 3.26 (2)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,348 1,348 1,348
    Szerokość mm 1,160 1,160 1,160
    Głębokość mm 380 380 380
Ciężar Jednostka kg 154 154 154
Poziom mocy akustycznej Grzanie Nom. dBA 64 (6) 64 (6) 66 (6)
  Chłodzenie Nom. dBA 64 (7) 66 (7) 69 (7)
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Nom. dBA 51 (8) 51 (8) 52 (8)
  Chłodzenie Nom. dBA 50 (8) 52 (8) 54 (8)
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Dopełnienie kg 3.40 3.40 3.40
  Ilość TCO2Eq 7.10 7.10 7.10
Zasilanie Name   W1 W1 W1
  Faza   3N~ 3N~ 3N~
  Częstotliwość Hz 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400
Uwagi (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  (3) - Warunek 3: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Warunek 3: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Warunek 3: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Warunek 4: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Warunek 4: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Warunek 4: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - Uwzgl. grzejnik dodatk. i/lub grzałkę wspomag. Więcej szczegółów można znaleźć w zeszycie z danymi (5) - Uwzgl. grzejnik dodatk. i/lub grzałkę wspomag. Więcej szczegółów można znaleźć w zeszycie z danymi (5) - Uwzgl. grzejnik dodatk. i/lub grzałkę wspomag. Więcej szczegółów można znaleźć w zeszycie z danymi
  (6) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (6) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (6) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (7) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) (7) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) (7) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)
  (8) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. (8) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. (8) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji.
  (9) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze (9) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze (9) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze