Tabela specyfikacji EHBH-CB

EHBH04CB3V EHBH08CB3VU EHBH08CB3V EHBH08CB9W EHBH11CB3V EHBH11CB9W EHBH16CB3V EHBH16CB9W
Casing Colour   Biały   Biały Biały Biały Biały Biały Biały
  Material   Arkusz metalowy z powłoką wstępną   Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną
Wymiary Jednostka Wysokość mm 890   890 890 890 890 890 890
    Szerokość mm 480   480 480 480 480 480 480
    Głębokość mm 344   344 344 344 344 344 344
Ciężar Jednostka kg 41.0   43.0 45.0 43.0 44.0 44.0 45.0
PED Category   Art3§3:, Patrz Uwaga 1   Kategoria I, Patrz Uwaga 1 Kategoria I, Patrz Uwaga 1 Art3§3:, Patrz Uwaga 1 Art3§3:, Patrz Uwaga 1 Art3§3:, Patrz Uwaga 1 Art3§3:, Patrz Uwaga 1
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 40.0 (4)   40.0 (4) 40.0 (4) 41.0 (4) 41.0 (4) 44.0 (4) 44.0 (4)
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 26.0 (5)   26.0 (5) 26.0 (5) 27.0 (5) 27.0 (5) 30.0 (5) 30.0 (5)
Zakres pracy Grzanie Strona wodna Min. °C         15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6)
      Maks. °C         55.0 (8) 55.0 (8) 55.0 (8) 55.0 (8)
Zasilanie Name   Patrz Uwaga 11   Patrz Uwaga 11 Patrz Uwaga 11 Patrz Uwaga 11 Patrz Uwaga 11 Patrz Uwaga 11 Patrz Uwaga 11
Grzałka elektryczna Zasilanie Nazwa   3V3   3V3 9W 3V3 9W 3V3 9W
    Faza   1~   1~ Patrz instrukcja instalacji lub rysunek 4D093592 1~ Patrz instrukcja instalacji lub rysunek 4D093592 1~ Patrz instrukcja instalacji lub rysunek 4D093592
    Częstotliwość Hz 50   50 50 50 50 50 50
    Napięcie V 230   230   230   230  
Złącza przewodów Do połączenia z interfejsem użytkownika Quantity   2   2 2 2 2 2 2
    Uwaga   0,75 mm² aż do 1,25 mm² (maks. długość 500 m)   0,75 mm² aż do 1,25 mm² (maks. długość 500 m) 0,75 mm² aż do 1,25 mm² (maks. długość 500 m) 0,75 mm² aż do 1,25 mm² (maks. długość 500 m) 0,75 mm² aż do 1,25 mm² (maks. długość 500 m) 0,75 mm² aż do 1,25 mm² (maks. długość 500 m) 0,75 mm² aż do 1,25 mm² (maks. długość 500 m)
Uwagi (1) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE
  (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).
  (3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego
  (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki. (5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki.
  (6) - 15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru (6) - 15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru (6) - 15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru (6) - 15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru (6) - 15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru (6) - 15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru (6) - 15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru (6) - 15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru
  (7) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C (7) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C (7) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C (7) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C (7) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C (7) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C (7) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C (7) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C
  (8) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ* (8) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ* (8) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ* (8) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ* (8) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ* (8) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ* (8) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ* (8) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ*
  (9) - Jeśli spodziewana jest kondensacja, konieczne jest rozważenie zainstalowania zestawu tacy skroplin EKHBDP*. (9) - Jeśli spodziewana jest kondensacja, konieczne jest rozważenie zainstalowania zestawu tacy skroplin EKHBDP*. (9) - Jeśli spodziewana jest kondensacja, konieczne jest rozważenie zainstalowania zestawu tacy skroplin EKHBDP*. (9) - Jeśli spodziewana jest kondensacja, konieczne jest rozważenie zainstalowania zestawu tacy skroplin EKHBDP*. (9) - Jeśli spodziewana jest kondensacja, konieczne jest rozważenie zainstalowania zestawu tacy skroplin EKHBDP*. (9) - Jeśli spodziewana jest kondensacja, konieczne jest rozważenie zainstalowania zestawu tacy skroplin EKHBDP*. (9) - Jeśli spodziewana jest kondensacja, konieczne jest rozważenie zainstalowania zestawu tacy skroplin EKHBDP*. (9) - Jeśli spodziewana jest kondensacja, konieczne jest rozważenie zainstalowania zestawu tacy skroplin EKHBDP*.
  (10) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła (10) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła (10) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła (10) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła (10) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła (10) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła (10) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła (10) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła
  (11) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (11) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (11) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (11) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (11) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (11) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (11) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (11) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.
  (12) - Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboksu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (12) - Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboksu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (12) - Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboksu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (12) - Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboksu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (12) - Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboksu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (12) - Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboksu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (12) - Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboksu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (12) - Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboksu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.
  (13) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (13) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (13) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (13) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (13) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (13) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (13) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (13) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
  (14) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi (14) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi (14) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi (14) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi (14) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi (14) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi (14) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi (14) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi