Tabela specyfikacji EHBH-E9W

EHBH08EF9W EHBH08EA9W (Archwizowane)
Obudowa Kolor   White + Black White + Black
  Materiał   żywica, blacha cienka żywica, blacha cienka
Wymiary Jednostka Wysokość mm 840 840
    Szerokość mm 440 440
    Głębokość mm 390 390
Weight Jednostka kg 42.4 42.4
PED Category   Art4.3, See note (1) Art4.3, See note (1)
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 42 (4) 42 (4)
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 28 (5) 28 (5)
Zasilanie Nazwa   See note (7) See note (7)
Grzałka elektryczna Zasilanie Nazwa   9W 9W
    Faza   3 3
    Częstotliwość Hz 50 50
    Napięcie V 400 400
  Zalecane bezpieczniki A 20.000 (8) 20.000 (8)
Uwagi (1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE
  (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).
  (3) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody. (3) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody.
  (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (5) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom natężenia dźwięku jest wartością bezwzgl. generowaną przez źródło dźwięku (5) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom natężenia dźwięku jest wartością bezwzgl. generowaną przez źródło dźwięku
  (6) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy (6) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy
  (7) - Podane powyżej zasilanie modułu sterującego dotyczy tylko grzałki wspomagającej. Skrzynka przełącznikowa modułu sterownika jest dostarczana za pośrednictwem jednostki zewnętrznej. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (7) - Podane powyżej zasilanie modułu sterującego dotyczy tylko grzałki wspomagającej. Skrzynka przełącznikowa modułu sterownika jest dostarczana za pośrednictwem jednostki zewnętrznej. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.
  (8) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania) (8) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)
  (9) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi (9) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi