Tabela specyfikacji EHBX-CB / ERHQ-BV3

EHBX11CB9W / ERHQ011BAV3 EHBX11CB3V / ERHQ011BAV3 EHBX16CB3V / ERHQ014BAV3 EHBX16CB9W / ERHQ014BAV3 EHBX16CB3V / ERHQ016BAV3 EHBX16CB9W / ERHQ016BAV3
Wydajność grzewcza Nom. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 13.9 (1), 10.0 (2) 13.9 (1), 10.0 (2) 17.3 (1), 12.5 (2) 17.3 (1), 12.5 (2) 17.8 (1), 13.1 (2) 17.8 (1), 13.1 (2)
Pobór mocy Grzanie Nom. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
  Chłodzenie Nom. kW 3.86 (1), 3.69 (2) 3.86 (1), 3.69 (2) 5.86 (1), 5.69 (2) 5.86 (1), 5.69 (2) 6.87 (1), 5.95 (2) 6.87 (1), 5.95 (2)
COP 4.39 (1), 3.25 (2) 4.39 (1), 3.25 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.08 (1), 3.20 (2) 4.08 (1), 3.20 (2)
EER 3.60 (1), 2.71 (2) 3.60 (1), 2.71 (2) 2.95 (1), 2.32 (2) 2.95 (1), 2.32 (2) 2.59 (1), 2.20 (2) 2.59 (1), 2.20 (2)
Uwagi (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  (3) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)