Tabela specyfikacji EHSX-D3 / ERGA04-08EVA

EHSX04P30DA3 / ERGA04EAV3A EHSX04P50DA3 / ERGA04EAV3A EHSX08P30DA3 / ERGA06EAV3 EHSX08P50DA3 / ERGA06EAV3 EHSX08P30DA3 / ERGA06EAV3A EHSX08P50DA3 / ERGA06EAV3A EHSX08P30DA3 / ERGA08EAV3 EHSX08P30DA3 / ERGA08EAV3A EHSX08P50DA3 / ERGA08EAV3 EHSX08P50DA3 / ERGA08EAV3A
Jednostka wewnętrzna EHSX04P30DA3 EHSX04P50DA3 EHSX08P30DA3 EHSX08P50DA3 EHSX08P30DA3 EHSX08P50DA3 EHSX08P30DA3 EHSX08P30DA3 EHSX08P50DA3 EHSX08P50DA3
Wydajność grzewcza Nom. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 4.86 (1), 4.52 (2) 4.86 (1), 4.52 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 6.25 (1), 5.44 (2) 6.25 (1), 5.44 (2) 6.25 (1), 5.44 (2) 6.25 (1), 5.44 (2)
Pobór mocy Grzanie Nom. kW 0.840 (1), 1.26 (2) 0.840 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Chłodzenie Nom. kW 0.810 (1), 1.36 (2) 0.810 (1), 1.36 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.16 (1), 1.73 (2) 1.16 (1), 1.73 (2) 1.16 (1), 1.73 (2) 1.16 (1), 1.73 (2)
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.98 (1), 3.32 (2) 5.98 (1), 3.32 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.40 (1), 3.14 (2) 5.40 (1), 3.14 (2) 5.40 (1), 3.14 (2) 5.40 (1), 3.14 (2)
Ciepła woda użytkowa i grzanie Informacje ogólne Zadeklarowany profil obciążenia   L XL L XL L XL L L XL XL
  Klimat umiarkowany Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej   A+ A A+ A A+ A A+ A+ A A
Uwagi (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)