Tabela specyfikacji EHSXB-D3 / ERGA04-08EV

EHSXB04P50DA3 / ERGA04EAV3 EHSXB04P30DA3 / ERGA04EAV3 EHSXB08P30DA3 / ERGA06EAV3 EHSXB08P50DA3 / ERGA06EAV3 EHSXB08P50DA3 / ERGA08EAV3 EHSXB08P30DA3 / ERGA08EAV3
Jednostka wewnętrzna EHSXB04P50DA3 EHSXB04P30DA3 EHSXB08P30DA3 EHSXB08P50DA3 EHSXB08P50DA3 EHSXB08P30DA3
Wydajność grzewcza Nom. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 4.86 (1), 4.52 (2) 4.86 (1), 4.52 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 6.25 (1), 5.44 (2) 6.25 (1), 5.44 (2)
Pobór mocy Grzanie Nom. kW 0.840 (1), 1.26 (2) 0.840 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Chłodzenie Nom. kW 0.810 (1), 1.36 (2) 0.810 (1), 1.36 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.16 (1), 1.73 (2) 1.16 (1), 1.73 (2)
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.98 (1), 3.32 (2) 5.98 (1), 3.32 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.40 (1), 3.14 (2) 5.40 (1), 3.14 (2)
Ciepła woda użytkowa i grzanie Informacje ogólne Zadeklarowany profil obciążenia   XL L L XL XL L
  Klimat umiarkowany Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej   A A+ A+ A A A+
Uwagi (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)