Tabela specyfikacji EHVX-D3V / ERGA-DV7

EHVX04S18DA3V7 / ERGA04DAV37 EHVX04S23DA3V7 / ERGA04DAV37
Wydajność grzewcza Nom. kW 4.36 (1), 4.60 (2) 4.36 (1), 4.60 (2)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 4.86 (1), 4.52 (2) 4.86 (1), 4.52 (2)
Pobór mocy Grzanie Nom. kW 0.830 (1), 1.26 (2) 0.830 (1), 1.26 (2)
  Chłodzenie Nom. kW 0.940 (1), 1.36 (2) 0.940 (1), 1.36 (2)
COP 5.23 (1), 3.65 (2) 5.23 (1), 3.65 (2)
EER 5.17 (1), 3.32 (2) 5.17 (1), 3.32 (2)
Ciepła woda użytkowa i grzanie Informacje ogólne Zadeklarowany profil obciążenia   L XL
  Klimat umiarkowany Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej   A A
Uwagi (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)