Tabela specyfikacji EKHVMYD-AB

EKHVMYD50ABV1 EKHVMYD80ABV1
Casing Colour   Szary metalik Szary metalik
  Material   Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną
Wymiary Jednostka Wysokość mm 705 705
    Szerokość mm 600 600
    Głębokość mm 695 695
Ciężar Jednostka kg 120 120
Czynnik chłodniczy Type   R-134a R-134a
  Dopełnienie kg 2.0 2.0
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 54.0 (4) 55.0 (4)
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 40.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8) 42.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8)
Zasilanie Name   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240
Current zalecane bezpieczniki A 20 20
Uwagi (1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB (1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB
  (2) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; warunki otoczenia: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; warunki otoczenia: 7°CDB/6°CWB
  (3) - Dla wody Dt 5°C (3) - Dla wody Dt 5°C
  (4) - dBA = A-zmierzony poziom mocy akustycznej (A-skala zgodna z IEC) (4) - dBA = A-zmierzony poziom mocy akustycznej (A-skala zgodna z IEC)
  (5) - Poziomy hałasu zmierzone przy: EW 55°C; LW 65°C (5) - Poziomy hałasu zmierzone przy: EW 55°C; LW 65°C
  (6) - Poziomy hałasu zmierzone przy: EW 70°C; LW 80°C (6) - Poziomy hałasu zmierzone przy: EW 70°C; LW 80°C
  (7) - Poziom ciśnienia akustycznego jest ważny dla warunków pola swobodnego, ponieważ jest mierzony w pomieszczeniu częściowo bezpogłosowym. Zmierzona wartość w rzeczywistych warunkach instalacyjnych będzie wyższa z powodu hałasu przenikającego do środowiska i odbicia dźwięku. (7) - Poziom ciśnienia akustycznego jest ważny dla warunków pola swobodnego, ponieważ jest mierzony w pomieszczeniu częściowo bezpogłosowym. Zmierzona wartość w rzeczywistych warunkach instalacyjnych będzie wyższa z powodu hałasu przenikającego do środowiska i odbicia dźwięku.
  (8) - EW = temperatura wody na wlocie - LW = temperatura wody na wylocie (8) - EW = temperatura wody na wlocie - LW = temperatura wody na wylocie
  (9) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (9) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax (10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax
  (11) - Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 75A. (11) - Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 75A.
  (12) - Zsys: impedancja systemu (12) - Zsys: impedancja systemu
  (13) - Moc krótkiego spięcia (13) - Moc krótkiego spięcia