Tabela specyfikacji ERGA04-08EV

ERGA04EAV3 ERGA06EAV3 ERGA08EAV3
Wymiary Jednostka Wysokość mm 740 740 740
    Szerokość mm 884 884 884
    Głębokość mm 388 388 388
Ciężar Jednostka kg 58.5 58.5 58.5
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB 10 10 10
    Maks. °CDB 43 43 43
  Ciepła woda użytkowa Maks. °CDB 35 35 35
    Min. °CDB -25 -25 -25
Połączenia instalacji Liquid Śr. zew. mm 6.35 6.35 6.35
  Gaz Śr. zew. mm 15.9 15.9 15.9
  Spust Śr. zew. mm 18 18 18
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 20.0 20.0 20.0
  Izolacja cieplna   Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem
Poziom mocy akustycznej Grzanie Nom. dBA 58 (1) 60 (1) 62 (1)
  Chłodzenie Nom. dBA 61 (1) 62 (1) 62 (1)
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Nom. dBA 44 (1) 47 (1) 49 (1)
  Chłodzenie Nom. dBA 48 (1) 49 (1) 50 (1)
Czynnik chłodniczy Type   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Ilość TCO2Eq 1.01 1.01 1.01
  Dopełnienie kg 1.50 1.50 1.50
Zasilanie Nazwa   V3 V3 V3
  Faza   1N~ 1N~ 1N~
  Częstotliwość Hz 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230
Prąd zalecane bezpieczniki A 20 20 25
Uwagi (1) - Ta chłodzenia 35°C - LWE 18° (DT = 5°C) – Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35° (DT = 5°C) (1) - Ta chłodzenia 35°C - LWE 18° (DT = 5°C) – Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35° (DT = 5°C) (1) - Ta chłodzenia 35°C - LWE 18° (DT = 5°C) – Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35° (DT = 5°C)