Tabela specyfikacji EWAD-TZXRC2

EWADH16TZXRC2 EWADC12TZXRC2 EWADH12TZXRC2 EWADC14TZXRC2 EWADC11TZXRC2 EWADC15TZXRC2 EWADH17TZXRC2
Wydajność chłodnicza Nom. kW 1,625 1,204 1,279 1,362 1,122 1,499 1,735
Regulator wydajności Metoda   Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
  Minimalna wydajność % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 547.6 377.3 403 450.1 356.3 501.4 598.6
EER 2.97 3.19 3.17 3.03 3.15 2.99 2.90
Wymiary Jednostka Głębokość mm 13,202 11,402 12,302 11,402 10,510 12,302 14,104
    Wysokość mm 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
    Szerokość mm 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282
Weight Ciężar operacyjny kg 12,575 11,123 11,526 11,727 9,879 12,145 13,048
  Jednostka kg 11,564 10,112 10,515 10,716 9,322 11,134 12,037
Wodny wymiennik ciepła Typ   Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura
  Objętość wody I 1,011 1,011 1,011 1,011 557 1,011 1,011
Powietrzny wymiennik ciepła Typ   Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał
Wentylator Przepływ powietrza Nom. l/s 104,002 89,145 96,375 89,145 81,518 96,375 111,232
  Prędkość obr/min_ 700 700 700 700 700 700 700
Sprężarka Ilość_   2 2 2 2 2 2 2
  Compressor-=-Type   Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 95 93 94 93 92 94 95
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 71 70 71 71 70 71 72
Czynnik chłodniczy Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Obwody Ilość   2 2 2 2 2 2 2
  Dopełnienie kg 250 200 220 200 175 220 270
Zasilanie Faza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400
Sprężarka Metoda uruchomienia_   Napęd VFD Napęd VFD Napęd VFD Napęd VFD Napęd VFD Napęd VFD Napęd VFD