Tabela specyfikacji EWLQ-G-SS

EWLQ090G-SS EWLQ100G-SS EWLQ120G-SS EWLQ130G-SS EWLQ150G-SS EWLQ170G-SS EWLQ190G-SS EWLQ210G-SS EWLQ240G-SS EWLQ300G-SS EWLQ360G-SS
Wydajność chłodnicza Nom. kW 86.5 (1) 98.4 (1) 110 (1) 125 (1) 139 (1) 160 (1) 181 (1) 206 (1) 231 (1) 290 (1) 346 (1)
Regulator wydajności Method   Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap
  Minimalna wydajność % 50.0 43.0 50.0 44.0 50.0 45.0 50.0 43.0 50.0 40.0 50.0
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 22.4 (1) 25.8 (1) 29.2 (1) 33.0 (1) 36.8 (1) 42.0 (1) 47.0 (1) 54.2 (1) 59.9 (1) 75.6 (1) 91.8 (1)
EER 3.86 (1) 3.81 (1) 3.78 (1) 3.79 (1) 3.79 (1) 3.80 (1) 3.86 (1) 3.80 (1) 3.85 (1) 3.84 (1) 3.77 (1)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,186 1,186
    Szerokość mm 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928
    Głębokość mm 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743
Ciężar Jednostka kg 494 578 686 714 742 773 807 838 852 967 1,046
  Ciężar operacyjny kg 525 615 729 760 791 826 863 901 916 1,044 1,134
Wodny wymiennik ciepła - parownik Typ   Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła. Płytowy wymiennik ciepła.
Sprężarka Compressor-=-Type   Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna
  Ilość_   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 80 83 85 87 88 88 88 90 92 93 93
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 64 67 69 70 72 72 72 74 76 76 77
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Obwody Ilość   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piping connections Połączenie przewodu spustowego cal 1" 5/8 1" 5/8 1" 5/8 1" 5/8 1" 5/8 1" 5/8 1" 5/8 1" 5/8 1" 5/8 2"1/8 2"1/8
Zasilanie Faza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Uwagi (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem. (1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.
  (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent (2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
  (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda (3) - Ciecz: Woda
  (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (4) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych
  (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
  (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (6) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu
  (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek (7) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek
  (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie
  (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
  (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1
  (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).