Tabela specyfikacji EWYQ-ACW1

EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1 EWYQ013ACW1
Wydajność chłodnicza Nom. kW 12.9 (1), 9.10 (2) 15.7 (1), 11.1 (2) 17.0 (1), 13.3 (2)
Wydajność grzewcza Nom. kW 10.90 (2), 11.20 (1) 13.2 (1), 12.4 (2) 14.8 (1), 13.9 (2)
Regulator wydajności Method   Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 3.05 (2), 3.08 (1) 4.13 (1), 3.90 (2) 5.18 (2), 5.52 (1)
  Grzanie Nom. kW 2.69 (1), 3.31 (2) 3.07 (1), 3.78 (2) 3.47 (1), 4.27 (2)
EER 2.99 (2), 4.19 (1) 3.79 (1), 2.85 (2) 2.57 (2), 3.08 (1)
COP 3.28 (2), 4.17 (1) 3.27 (2), 4.31 (1) 3.25 (2), 4.28 (1)
ESEER 4.43 4.44 4.36
Wymiary Jednostka Głębokość mm 382 382 382
    Wysokość mm 1,435 1,435 1,435
    Szerokość mm 1,420 1,420 1,420
Ciężar Jednostka kg 180 180 180
Wodny wymiennik ciepła Typ   Płyta lutowana Płyta lutowana Płyta lutowana
  Szybkość przepł. wody Min. l/min 16 16 16
  Objętość wody l 1.01 1.01 1.01
Powietrzny wymiennik ciepła Typ   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
Elementy hydrauliczne Przeponowe naczynie wzbiorcze Objętość l 10 10 10
Silnik wentylatora Prędkość Chłodzenie Nom. obr/min 780 780 780
    Grzanie Nom. obr/min 760 760 760
Sprężarka Ilość_   1 1 1
  Compressor-=-Type   Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
  Metoda uruchomienia_   Napęd inwerterowy Napęd inwerterowy Napęd inwerterowy
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 64.0 (3) 64.0 (3) 66.0 (3)
  Grzanie Nom. dBA 60 (4) 60 (4) 60 (4)
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Grzanie Nom. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Tryb nocny Chłodzenie dBA 45 45 46
    Ogrzewanie dBA 42 42 43
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Obwody Ilość   1 1 1
  STEROWANIE   Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy
Ilość Na obwód kg 2.95 2.95 2.95
  Na obwód TCO2Eq 6.16 6.16 6.16
Obwód wody Zawór oczyszczający powietrza   Tak Tak Tak
  Zawór spustowy/zawór napełniający   Tak Tak Tak
  Manometr   Tak Tak Tak
  Minimalna pojemność wody w systemie l 20 (6) 20 (6) 20 (6)
  Instalacja rurowa cal 5/4" 5/4" 5/4"
  Piping connections diameter cal G 5/4" (żeńska) G 5/4" (żeńska) G 5/4" (żeńska)
  Zawór bezpieczeństwa bar 3 3 3
  Zawór odcinający   Tak Tak Tak
  Całkowita objętość wody l 4.00 (6) 4.00 (6) 4.00 (6)
Zasilanie Name   W1 W1 W1
  Faza   3N~ 3N~ 3N~
  Częstotliwość Hz 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400
Sprężarka Metoda uruchomienia_   Napęd inwerterowy Napęd inwerterowy Napęd inwerterowy
  Ogrzewacz karteru W 33 33 33
Uwagi (1) - Program ogrzewania podłogowego: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (Dt: 5°C); grzanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt: 5°C ) (1) - Program ogrzewania podłogowego: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (Dt: 5°C); grzanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt: 5°C ) (1) - Program ogrzewania podłogowego: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (Dt: 5°C); grzanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt: 5°C )
  (2) - Program klimakonwektora: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (Dt: 5°C); grzanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt: 5°C ) (2) - Program klimakonwektora: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (Dt: 5°C); grzanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt: 5°C ) (2) - Program klimakonwektora: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (Dt: 5°C); grzanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt: 5°C )
  (3) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) (3) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) (3) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)
  (4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (5) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze (5) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze (5) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze
  (6) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy. (6) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy. (6) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.
  (7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane