Tabela specyfikacji FBA-A(9) / RZAG-MV1

FBA100A2VEB / RZAG71M7V1B FBA71A2VEB9 / RZAG71M7V1B FBA140A2VEB / RZAG100M7V1B FBA100A2VEB / RZAG100M7V1B FBA125A2VEB / RZAG125M7V1B FBA140A2VEB / RZAG140M7V1B
Wydajność chłodnicza Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Wydajność grzewcza Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Space cooling Klasa efektywności energetycznej A+ A++ A++ A++    
  Wydajność Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER 5.81 6.22 6.39 6.47 6.19 6.42
  Roczne zużycie energii kWh/rok 410 382 520 514 1,173 1,252
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+    
  Wydajność Pdesign kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A 4.06 4.20 4.20 4.36 4.12 4.11
  Roczne zużycie energii kWh/rok 1,621 1,566 2,600 2,505 3,235 3,243
Uwagi (1) - Chłodzenie: T2: temperatura wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 48°CDB [Btu/h/W] (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (1) - Chłodzenie: T2: temperatura wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 48°CDB [Btu/h/W] (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.
  (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.
    (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy   (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
    (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek   (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek