Tabela specyfikacji FDXS-F / RXL-K

FDXS25F2VEB / RXL25K3V1B FDXS35F2VEB / RXL35K2V1B FDXS50F2VEB / RXL50K2V1B
Wydajność chłodnicza Min. kW   1.4 1.7
  Nom. kW 2.40 3.4 5.0
  Maks. kW   3.8 5.3
Wydajność grzewcza Min. kW   1.40 1.70
  Nom. kW 3.20 4.10 5.80
  Maks. kW   5.00 6.00
Efektywność nominalna EER   3.48 3.21 3.03
  COP   3.52 3.47 3.10
  Annual energy consumption kWh 345 530 825
  Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) Chłodzenie   A A B
    Ogrzewanie   B B D
Uwagi (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską
  (2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) (2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) (2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)