Tabela specyfikacji FFA-A / RXM-M9

FFA25A2VEB / RXM25M3V1B9 FFA35A2VEB / RXM35M3V1B9 FFA50A2VEB / RXM50M3V1B9 FFA60A2VEB / RXM60M3V1B9
Wydajność chłodnicza Nom. kW 2.50 3.40 5.00 5.70
Wydajność grzewcza Nom. kW 3.20 4.20 5.80 7.00
Efektywność nominalna EER   4.57 3.81 3.24 3.05
  COP   3.90 3.50 3.49 3.41
  Annual energy consumption kWh 273 446 771 934
  Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) Chłodzenie   A A A B
    Ogrzewanie   A B B B
Chłodzenie pomieszczeń Klasa efektywności energetycznej   A++ A++ A+ A+
  Wydajność Pdesign kW 2.50 3.40 5.00 5.70
  SEER   6.17 6.38 5.98 5.76
  Roczne zużycie energii kWh/rok 142 186 292 347
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) Klasa efektywności energetycznej   A+ A+ A A+
  Wydajność Pdesign kW 2.31 3.10 3.84 3.96
  SCOP/A   4.24 4.10 3.90 4.04
  Roczne zużycie energii kWh/rok 762 1,058 1,377 1,372
Uwagi (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek
  (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.
  (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.