Tabela specyfikacji FNA-A9 / RXS-L

FNA50A2VEB9 / RXS50L2V1B FNA60A2VEB9 / RXS60L2V1B
Wydajność chłodnicza Nom. kW 5.00 6.00
Wydajność grzewcza Nom. kW 5.80 7.00
Efektywność nominalna EER   3.35 2.68
  COP   3.34 3.11
  Annual energy consumption kWh 746 1,119
  Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) Chłodzenie   A D
    Ogrzewanie   C D
Uwagi (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.
  (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.
  (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek