Tabela specyfikacji FVXM-F / RXM-N9

FVXM25FV1B9 / RXM25N2V1B9 FVXM25FV1B / RXM25N5V1B9 FVXM25FV1B / RXM25N2V1B9 FVXM35FV1B / RXM35N5V1B9 FVXM35FV1B9 / RXM35N2V1B9 FVXM35FV1B / RXM35N2V1B9 FVXM50FV1B / RXM50N2V1B9 FVXM50FV1B9 / RXM50N2V1B9
Wydajność chłodnicza Min. kW 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Nom. kW 2.50 2.50 2.50 3.50 3.50 3.50 5.00 5.00
  Maks. kW 3.00 3.00 3.00 3.80 3.80 3.80 5.60 5.60
Wydajność grzewcza Min. kW 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Nom. kW 3.40 3.40 3.40 4.50 4.50 4.50 5.80 5.80
  Maks. kW 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 8.10 8.10
Efektywność nominalna EER   4.20 4.20 4.20 3.21 3.21 3.21 3.23 3.23
  COP   4.42 4.42 4.42 3.78 3.78 3.78 3.63 3.63
  Annual energy consumption kWh 298 298 298 545 545 545 773 773
  Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) Chłodzenie   A A A A A A A A
    Ogrzewanie   A A A A A A A A
Uwagi (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek
  (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.
  (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.