Tabela specyfikacji FWF-CT

FWF02CATNMV1 FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 1.39 (1) 1.83 (1) 2.22 (1)
    Wysoka kW 1.85 (1) 2.87 (1) 3.09 (1)
  Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. Niska kW 1.86 (1) 2.73 (1) 3.11 (1)
    Wysoka kW 2.43 (1) 4.04 (1) 4.20 (1)
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) Wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 2.08 (2) 2.18 (2) 2.91 (2)
    Wysoka kW 3.03 (2) 3.88 (2) 4.37 (2)
Pobór mocy Niska kW 0.05 0.05 0.07
  Wysoka kW 0.063 0.064 0.079
Wymiary Jednostka Wysokość mm 250 250 250
    Szerokość mm 570 570 570
    Głębokość mm 570 570 570
Weight Jednostka kg 15.0 17.0 17.0
Decoration panel Dimensions Jednostka Wysokość mm 45 45 45
      Szerokość mm 460 460 460
      Głębokość mm 460 460 460
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 39 (4) 41 (4) 45 (4)
  Wysoki dBA 52 (4) 54 (4) 56 (4)
Poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 29 (5) 30 (5) 36 (5)
  Wysoki dBA 42 (5) 45 (5) 48 (5)
Przepływ wody Chłodzenie Niska l/h 460 780 810
    Wysoka l/h 460 780 810
  Ogrzewanie Wysoka l/h 460 780 810
    Niska l/h 460 780 810
  Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Niski kPa 19 27 29
      Wysoki kPa 19 27 29
    Ogrzewanie Niski kPa 13 9 13
      Wysoki kPa 23 22 25
Połączenia instalacji Woda Wlot   19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
    Wylot   19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
  Spust Śr. zew. mm 19.05 19.05 19.05
Zasilanie Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1N~ 1N~ 1N~
  Częstotliwość Hz 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240
Prąd wejściowy Niski A 0.21 0.24 0.31
  Wysoki A 0.28 0.28 0.35
Silnik wentylatora Moc pobier. Niska kW 0.046 0.052 0.069
    Wysoka kW 0.063 0.064 0.079
Uwagi (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.
  (2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C (2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C (2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C
  (3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP (3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP (3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP
  (4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 (4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 (4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741
  (5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615). (5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615). (5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615).