Tabela specyfikacji FXDQ-M9

FXDQ20M9V3B FXDQ20M9V3B9 FXDQ25M9V3B FXDQ25M9V3B9
Wydajność chłodnicza Nom. kW 2.2 (1)   2.8 (1)  
Wydajność grzewcza Nom. kW 2.5 (2)   3.2 (2)  
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 0.050 (1)   0.050 (1)  
  Grzanie Nom. kW 0.050 (2)   0.050 (2)  
Wymiary Jednostka Wysokość mm 230 230 230 230
    Szerokość mm 502 502 502 502
    Głębokość mm 652 652 652 652
Ciężar Jednostka kg 17 17 17 17
Casing Colour   Nie powlekana Nie powlekana Nie powlekana Nie powlekana
  Material   Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana
Required ceiling void >-=-mm mm 250 250 250 250
Wentylator Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz Chłodzenie Wysoka m³/min 6.7   7.4  
      Niska m³/min 5.2   5.8  
    Grzanie Wysoki m³/min 6.7   7.4  
      Niska m³/min 5.2   5.8  
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 37   37  
    Niski dBA 32   32  
  Grzanie Wysoki dBA 37   37  
    Niski dBA 32   32  
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 50   50  
Piping connections Ciecz Type   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
    Śr. zew. mm 6,35 6.35 6,35 6.35
  Gaz Type   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
    Śr. zew. mm 12.7 12.7 12.7 12.7
  Spust   I.D. 21.6, O.D. 27.2 I.D. 21.6, O.D. 27.2 I.D. 21.6, O.D. 27.2 I.D. 21.6, O.D. 27.2
Zasilanie Name   V3 V1 V3 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230
Prąd - 50 Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A   16   16
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 8 m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 8 m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m
  Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 8 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 8 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m
  Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.   Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.  
  Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.   Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.  
  Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.   Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.  
  MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA   MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA  
  MFA < 4 x FLA   MFA < 4 x FLA  
  Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A   Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A  
  Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA   Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA  
  Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika   Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika