Tabela specyfikacji GD XLS

GD_XLS_UK_403788 GD_XLS_EU_403764
Uwagi (1) - Wyniki testu energetycznego są deklarowane dla klasy klimatycznej 3, procedura testowania według EN 23953-2 (1) - Wyniki testu energetycznego są deklarowane dla klasy klimatycznej 3, procedura testowania według EN 23953-2
Uwagi (2) - Z wyposażeniem wnętrza odpowiednim dla procesu (2) - Z wyposażeniem wnętrza odpowiednim dla procesu