Tabela specyfikacji HXY-A8

HXY080A8V1B HXY125A8V1B
Obudowa Kolor   Biały Biały
  Materiał   Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną
Wymiary Jednostka Wysokość mm 890 890
    Szerokość mm 480 480
    Głębokość mm 344 344
Weight Jednostka kg 44.0 44.0
PED Category   Art3§3:, Określenie wartości granicznych dla prądów harm. wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publ. sieci niskiego napięcia Art3§3:, Określenie wartości granicznych dla prądów harm. wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publ. sieci niskiego napięcia
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 31 (4) 31 (4)
Zasilanie Faza   1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240
Prąd zalecane bezpieczniki A 6~16 6~16
Wiring connections Do połączenia z interfejsem użytkownika Ilość   2 2
Uwagi (1) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (1) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)
  (2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (3) - Ustawianie przełącznika przepływu (3) - Ustawianie przełącznika przepływu
  (4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. (4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych.
  (5) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (5) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane