Skip to main content
Pilot bezprzewodowy

EKRTR

Termostat pokojowy zapewnia prostą regulację temperatury w pomieszczeniu
EKRTR

Cechy produktu

 • Easy and convenient regulation of the indoor temperature, resulting in ideal comfort and energy efficiency
 • Bezprzewodowy termostat pokojowy
 • Tryb grzania i chłodzenia z możliwością wyłączenia trybu chłodzenia
 • Tryb funkcji komfortowej aktywuje zaprogramowane poziomy temperatury przeznaczone do użytkowania domu w dzień; domyślna nastawa to 21°C w trybie grzania i 24°C w trybie chłodzenia. Ustawienie może zmienić użytkownik
 • Tryb zredukowany aktywuje zaprogramowane poziomy temperatury dla okresów czasu, kiedy dom jest pusty lub w nocy; Domyślna nastawa to 17°C w trybie grzania i 28°C w trybie chłodzenia. Ustawienie może zmienić użytkownik
 • Tryb planowy: korzysta z timera i realizuje plan dzienny wprowadzonych nastaw chłodzenia i grzania.; można zaprogramować do 12 nastaw na dzień; wybrane nastawy zostaną automatycznie aktywowane w zaplanowanym czasie
 • Funkcja wyłączenia: wyłączenie systemu; jednak zintegrowane zabezpieczenie przed zamrożeniem pozostaje aktywne (ustawione domyślnie na 4°C).
 • Ograniczenie nastawy pozwala na ustawienie górnych i dolnych granicznych wartości, w obrębie których użytkownik może zaprogramować żądane poziomy komfortu i które mogą być zmienione tylko przez instalatora.
 • Tryb wakacyjny: przeznaczony do ustawień zredukowanych i oszczędzających energię w czasie, gdy dom nie jest użytkowany przez dłuższy czas. Domyślne ustawienia to 14°C przy grzaniu i 30°C przy chłodzeniu.
 • Liczba zmian nastaw: 12/dzień
 • Funkcja blokady klawiszy: możliwość zablokowania klawiszy z termostatu pokojowego

Dokumentacja

Pobierz język

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?