Specifications Table for BTSQ-P

BTSQ20PY1
Zakres pracy Chłodzenie Maks. °CDB 43
    Min. °CDB -5
  Heating Min. °CWB -25
    Max. °CWB 15.5
Compressor Type   Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
Ciężar Jednostka kg 110
Czynnik chłodniczy GWP   2,087.5
  Typ   R-410A
Wymiary Jednostka Szerokość mm 460
    Głębokość mm 765
    Wysokość mm 1,570
Power supply Phase   3~
  Częstotliwość Hz 50
  Nazwa   Y1
  Napięcie V 380-415
Uwagi (1) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
  (2) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
  (3) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki
  (4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
  (5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
  (6) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA
  (7) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
  (8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane