Specifications Table for FDQ-C / RR-BW1

FDQ125C7VEB / RR125B8W1B FDQ125C5VEB / RR125B8W1B
Wydajność chłodnicza Nom. kW 12.2 (3) 12.2 (3)
Efektywność nominalna EER   2.70 2.70
  Annual energy consumption kWh 2,260 2,260
  Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) Chłodzenie   D D
Uwagi (1) - Klasa energetyczna: skala od A (najwydajniejsza) do G (najmniej wydajna) (1) - Klasa energetyczna: skala od A (najwydajniejsza) do G (najmniej wydajna)
  (2) - Roczne zużycie energii: w oparciu na o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy pełnym obciążeniu (nominalne warunki) (2) - Roczne zużycie energii: w oparciu na o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy pełnym obciążeniu (nominalne warunki)
  (3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; długość równoważna instalacji: 7,5 m (w poziomie); różnica poziomów: 0 m (3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; długość równoważna instalacji: 7,5 m (w poziomie); różnica poziomów: 0 m
  (4) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax (4) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax
  (5) - Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 75A. (5) - Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 75A.
  (6) - Impedancja systemu (6) - Impedancja systemu
  (7) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę (7) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
  (8) - Moc krótkiego spięcia (8) - Moc krótkiego spięcia
  (9) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) (9) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)