Specifications Table for RQCEQ-P3

RQCEQ280PY13 RQCEQ460PY13 RQCEQ500PY13 RQCEQ540PY13 RQCEQ712PY13 RQCEQ744PY13 RQCEQ816PY13 RQCEQ360PY13 (Archived) RQCEQ636PY13 (Archived) RQCEQ848PY13 (Archived)
Zakres wydajności HP 10 16 18 20 24 26 28 13 22 30
Zakres pracy Chłodzenie Maks. °CDB 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
    Min. °CDB -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
  Heating Min. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Max. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 21 34 39 43 52 56 60 28 47 64
Chłodzenie pomieszczeń Warunek B (30°C - 27/19) Pdc kW 20.6 33.9 36.8 39.8 51.6 53.1 57.5 26.5 44.2 59.0
    EERd   4.37 4.09 4.00 3.86 3.88 3.82 3.68 3.90 3.63 3.63
  Warunek D (20°C - 27/19) Pdc kW 5.89 9.69 10.5 11.4 15.0 15.7 17.2 7.58 13.4 17.9
    EERd   9.32 8.87 10.2 10.2 9.56 10.20 10.20 8.03 9.90 10.20
  Warunek A (35°C - 27/19) EERd   2.29 2.01 2.30 2.22 2.11 1.97 1.83 1.81 1.74 1.74
    Pdc kW 28.0 46.0 50.0 54.0 70.0 72.0 78.0 36.0 60.0 80.0
  Warunek C (25°C - 27/19) EERd   7.19 6.93 7.00 6.89 6.87 6.78 6.64 6.84 6.57 6.57
    Pdc kW 13.3 21.8 23.7 25.6 33.2 34.1 37.0 17.1 28.4 37.9
Czynnik chłodniczy GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
System Moduł jednostki zewnętrznej 4           RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3     RQEQ212P3
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Nom.   280 500 500 540 712 744 816 360 636 848
  Min.   140 230 250 270 356 372 408 180 318 424
  Maks.   364 598 650 702 926 967.0 1,061 468 827 1,102
Wydajność chłodnicza Prated,c kW 28.0 46.0 50.0 54.0 70.0 72.0 78.0 36.0 60.0 80.0
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 9.52 12.70 15.90 15.90 15.90 19.10 19.10 12.70 15.90 19.10
    Typ   Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
  Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
  Gaz Śr. zewn. mm 22.2 28.6 28.6 28.6 28.6 34.9 34.9 25.4 28.6 34.9
    Typ   Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
  Różnica poziomów OU - IU Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Wylot gazu Śr. zew. mm 19.1 22.2 22.2 22.2 25.4 25.4 28.6 19.1 25.4 28.6
    Typ   Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde
Recommended combination 4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 8 x FXSQ40A2VEB 12 x FXSQ40A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 9 x FXSQ40A2VEB + 3 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 6 x FXSQ40A2VEB + 6 x FXSQ50A2VEB 7 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB 4 x FXMQ50P7VEB + 2 x FXMQ63P7VEB 3 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ40A2VEB + 12 x FXSQ50A2VEB
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) TOL COPd (deklarowana wartość COP)   2.22 2.41 1.85 1.83 1.78 1.73 1.67 2.25 1.63 1.63
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 17.0 27.6 29.7 31.9 41.6 42.9 46.3 21.2 35.7 47.6
  Warunek D (12°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 5.08 5.64 5.16 5.36 6.41 6.60 7.13 6.22 5.49 7.32
    COPd (deklarowana wartość COP)   8.04 8.88 8.16 8.48 8.45 8.84 9.09 8.50 8.53 9.07
  Warunek B (2°C) COPd (deklarowana wartość COP)   3.73 3.70 3.51 3.56 3.62 3.72 3.83 3.55 3.92 3.92
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 9.15 14.9 16.0 17.2 22.4 23.1 25.0 11.4 19.2 25.6
  Warunek C (7°C) COPd (deklarowana wartość COP)   5.83 6.07 5.85 5.26 5.81 5.83 5.36 6.29 5.40 5.40
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 5.88 9.56 10.3 11.0 14.4 14.9 16.0 7.36 12.4 16.5
  Warunek A (-7°C) COPd (deklarowana wartość COP)   2.62 2.56 2.21 2.21 2.20 2.20 2.20 2.46 2.19 2.19
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 15.0 24.4 26.3 28.2 36.8 38.0 41.0 18.8 31.6 42.1
  TBivalent Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 17.0 27.6 29.7 31.9 41.6 42.9 46.3 21.2 35.7 47.6
    Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.22 2.41 1.85 1.83 1.78 1.73 1.67 2.25 1.63 1.63
Sound power level Chłodzenie Nom. dBA 82 87 88 89 92 93 95 87 93 95
Wydajność grzewcza Prated,h kW 32.0 52.0 56.0 60.0 78.4 80.8 87.2 40.0 67.2 89.6
Power supply Phase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Nazwa   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Uwagi (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m
  (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m
  (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (3) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
  (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (4) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki
  (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
  (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
  (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA (7) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA
  (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (8) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
  (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane