Tabela specyfikacji RKXYQ-TA

RKXYQ5TAY1B
Wymiary Jednostka Wysokość mm 701
    Szerokość mm 760
    Głębokość mm 554
Ciężar Jednostka kg 105
Sprężarka Compressor-=-Type   Sprężarka spiralna typu G
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 64 (4)
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 48 (5)
Czynnik chłodniczy Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Dopełnienie kg 4.00
  Ilość TCO2Eq 8.35
Standardowe akcesoria Instrukcja obsługi i instalacji 1
  Łączniki rurowe 5
  Deklaracja zgodności 1
  Etykieta czynnika chłodniczego do regulacji gazu F 1
  Wiązania 3
  Śruby 1
Zasilanie Name   Y1
  Faza   3N~
  Częstotliwość Hz 50
  Napięcie V 380-415
Uwagi (1) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard.
  (2) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności
  (3) - Rzeczywista liczba jednostek wewn. zależy od typu jednostki wewn. (VRV, jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.
  (5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 60 Pa.
  (6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu
  (7) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc
  (8) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
  (9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane