Tabela specyfikacji RTSQ-PA

RTSQ8PAY1 RTSQ10PAY1 RTSQ12PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
    Szerokość mm 930 930 930 1,240 1,240
    Głębokość mm 765 765 765 765 765
Weight Jednostka kg 205 257 257 338 344
Wentylator Ciśnienie statyczne zewnętrzne Maks. Pa 78 78 78 78 78
Sprężarka Compressor-=-Type   Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB -5 -5 -5 -5 -5
    Maks. °CDB 43 43 43 43 43
  Grzanie Min. °CWB -25 -25 -25 -25 -25
    Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Dopełnienie kg 9.4 10.5 10.9 11.7 11.7
  Ilość TCO2Eq 19.6 21.9 22.8 24.4 24.4
Zasilanie Nazwa   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Faza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
  Napięcie V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Uwagi (1) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (1) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (1) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (1) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB (1) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
  (2) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (2) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (2) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (2) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. (2) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
  (3) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (3) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (3) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (3) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki (3) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki
  (4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. (4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
  (5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. (5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
  (6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA (6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA (6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA (6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA (6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA
  (7) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (7) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (7) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (7) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). (7) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
  (8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane