Tabela specyfikacji RXN-L

RXN25LV1B (Archwizowane) RXN35LV1B (Archwizowane) RXN50LV1B (Archwizowane) RXN60LV1B (Archwizowane)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 550 550 753 753
    Szerokość mm 658 658 855 855
    Głębokość mm 289 289 328 328
Ciężar Jednostka kg 28 30 49 49
Sprężarka Compressor-=-Type   Hermetyczny, typ „swing” Hermetyczny, typ „swing” Hermetyczny, typ „swing” Hermetyczny, typ „swing”
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 46 48 51 51
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Dopełnienie kg 0.74 1.00 1.45 1.50
  Ilość TCO2Eq 1.5 2.1 3 3.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Zasilanie Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. (1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. (1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. (1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.
  (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane