Tabela specyfikacji SB

MSB005EA11XX MSB106EA11XX BSB0870Y1AA MSB107EA11XX BSB010DA11XX BSB125N261Y MSB125T261Y BSB117DA11XX MSB1310Y1AA MSB135T38Y BSB135T38Y MSB135N38Y BSB1710Y2AA MSB210EA11XX MSB2180Y1AA MSB225T261Y MSB212EB11XX BSB220DB11XX BSB2650Y3AC BSB330DB11XX MSB315EB11XX MSB425EB11XX MSB320EB11XX MSB530EB11XX MSB3370Y2AA MSB5820Y3AB
Wydajność chłodnicza Niskotemperaturowe R-290 Nom. kW     0.873 (1)     0.871 (1)         2.693 (1)   1.713 (1)           2.653 (1)              
    R-452A Nom. kW         0.628 (1)     1.029 (1)                   1.699 (1)   2.472 (1)            
  Średnia temp. R-134a Nom kW 0.857 (1) 1.120 (1)   1.338 (1)                   1.799 (1)     2.022 (1)       3.282 (1) 3.774 (1) 3.550 (1) 4.871 (1)    
    R-290 Nom. kW             1.225 (1)   1.309 (1) 3.428 (1)   2.600 (1)     2.179 (1) 2.070 (1)                 3.367 (1) 5.821 (1)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 525 506 506 506 525 507 507 506 506 647 647 647 503 540 540 540 540 540 762 645 645 760 645 785 652 652
    Szerokość mm 430 620 620 620 430 620 620 620 620 820 820 820 1,075 820 820 820 820 820 1,300 820 820 920 820 1,075 1,300 1,300
    Głębokość mm 771 719 719 719 771 719 719 719 719 929 929 929 924 809 809 809 809 809 1,044 929 929 1,042 929 1,046 1,044 1,044
Ciężar Jednostka kg 42 59 68 59 48 68 59 68 59 92 92 92 102 74 75 75 75 87 200 102 92 110 92 151 75 75
Sprężarka Compressor-=-Type   Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczny. Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczny. Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczny. Hermetyczna tłokowa Hermetyczny. Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczny. Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczna tłokowa Hermetyczny. Hermetyczny.
  Znamionowa moc kW 0.5 0.6 0.9 0.7 0.6     1.3 0.56       1.8 0.9 0.9   1.7 1.5 2.7 2.2 2.2 2.9 2.6 3.7 1.12 2.7
  Metoda uruchomienia_   Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni     Bezpośredni Bezpośredni       Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni   Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni
Condenser Przepływ powietrza m³/h 400 750   750 400     750           1,400     1,400 1,400   1,500 1,500 3,100 1,500 3,200    
Odszranianie Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz     Gorący gaz Gorący gaz       Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz   Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz Gorący gaz
Parownik Przepływ powietrza m³/h 500 550   550 500     550           1,100     1,100 1,100   2,300 2,300 2,300 2,300 3,450    
  Zasięg strumienia powietrza m 3 (2) 4 (2) 4 4 (2) 3 (2)     4 (2) 4       4 4 (2) 4   4 (2) 4 (2) 4 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 4 4
Zakres pracy Temp. w komorze chłodn. Min. °C -5 -5   -5 -25 -25 -5 -25   -5 -5 -5   -5   -5 -5 -25   -25 -5 -5 -5 -5    
    Maks. °C 10 10   10 -15 -15 10 -15   10 10 10   10   10 10 -15   -15 10 10 10 10    
Czynnik chłodniczy Type   R-134a R-134a R-290 R-134a R-452A R-290 R-290 R-452A R-290 R-290 R-290 R-290 R-290 R-134a R-290 R-290 R-134a R-452A R-290 R-452A R-134a R-134a R-134a R-134a R-290 R-290
  GWP   1,430.0 1,430.0 3 1,430.0 2,141.0 3.0 3.0 2,141.0 3 3.0 3.0 3.0 3 1,430.0 3 3.0 1,430.0 2,141.0 3 2,141.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0 3 3
Zasilanie Napięcie V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 230 230 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 230 400
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 1~ 3N~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Uwagi (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: -20°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: -20°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: -20°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: -20°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C Podczas normalnej pracy: -20°C / +30°C Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: -20°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: -20°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: -20°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: -20°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C (1) - Podczas normalnej pracy: 0°C / +30°C
  (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd. (2) - Wykorzystanie zasięgu strumienia powietrza jako podstawy. Zasięg strumienia powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, przechowywane produkty, położenie parownika itd.
  (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane