Skip to main content

4 kroki dzięki którym ogrzewanie będzie bardziej przyjazne dla klimatu

Dowiedz się więcej na temat wkładu Daikin

 • Jak system ogrzewania w twoim domu może ograniczyć zmiany klimatu?
 • Jak zrównoważone rozwiązania przyczyniają się do ambitnych planów redukcji CO2 w Europie?
 • Jakie kroki są potzrebne do transformacji biznesu ogrzewania i unikania zastosowania paliw kopalnych, takich jak węgiel czy olej?

W ostatnim czasie (kwiecień 2021), Komisja Europejska podwyższyła cel redukcji emisji CO2 z 40% do 55% do 2030 r. Porozumienie to jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia przez Europę celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Jest ambitne, ale możliwe do osiągnięcia przy pełnym zaangażowaniu i wsparciu przez instytucje rządowe,szeroko pojęty przemysł i konsumentów indywidualnych. Duży wpływ na tę strategię może mieć bardziej zrównoważony sposób ogrzewania budynków. Daikin jest gotowy do wniesienia wkładu w europejską falę renowacji dzięki rozwiązaniom przyjaznym dla środowiska, zwłaszcza technologii pomp ciepła.

ISH Digital 2021 - Webinar: Ready for the renovation wave - A heat pump in every home (Hervé Pierret, Daikin)

Zalety pomp ciepła

Jaki jest potencjał pomp ciepła obecnie?

 • Przyjazne środowisku rozwiązania to standard w systemach ogrzewania w Szwecji1
 • W niektórych europejskich państwach2 pompy ciepła stanowią 50% systemów grzewczych
 • Pompy ciepła od dekad są sprawdzonym rozwiązaniem przy wymianie źródeł ciepła
 • Efektywność pomp ciepła wciąż rośnie

Według ostatnich badań3, gdzie była monitorowana duża liczba pomp ciepła użytych jako wymiana źródła ciepła, został zauważony wzrost ich efektywności o 20-25% w ciągu ostatnich 10 lat. Właściciele domów mogą cieszyć się ciepłem bez konieczności wymiany grzejników. Docieplenie budynku podczas renowacji jest zalecane, ale nie obowiązkowe.

Informacje do śledzenia pomp ciepła wykorzystywanych w projektach renowacji
1 Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Szwecja, konsultacje 14 wrzesień 2020, https://www.iea.org/countries/sweden
2 Wodór w przyszłościowych systemach energii: koncentracja na ogrzewaniu w budynkach. Konsultowane 10 maj 2021, 
https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/Studies-Reports/FraunhoferIEE_Study_H2_Heat_in_Buildings_final_EN_20200619.pdf
3 Jak dobrze pompy ciepła działają w istniejących budynkach?, https://blog.innovation4e.de/en/2021/03/03/how-well-do-heat-pumps-really-work-in-existing-buildings/

4 etapy dekarbonizacji ogrzewania domowego

4 etapy dekarbonizacji ogrzewania domowego

Zgodnie z dyrektywą odnoście efektywności energetycznej budynków (EPBD), członkowie EU już wprowadzili działania, aby zapewnić w nowym budownictwie lepszą efektywność węglową.

To już zostało osiągnięte:

 • Została zmodernizowana bryła budynku i
 • wprowadzono obowiązek używania energii odnawialnej

Daikin szacuje, ze pompy ciepła posiadają 50% udziału w rynku w sektorze nowych budynków (jednorodzinnych) w Europie. Jednakże, nadal jest potrzeba wycofania zanieczyszczających systemów grzewczych z rynku.

Od stycznia 2020 Austria wprowadziła zakaz instalacji pieców opalanych olejem w nowych domach, w Holandii wszystkie nowe budynki od tego czasu nie są włączane do sieci gazowej. Wielka Brytania również zapowiada zakaz ogrzewania gazem i instalowania pieców olejowych w nowych budynkach, które mają być ogrzewane tylko rozwiązaniami niskoemisyjnymi.

Zalety pomp ciepła powietrze-woda

Istotną dodatkową zaletą wodnych pomp ciepła jest możliwość ich wykorzystywania zarówno do chłodzenia, jak i do ogrzewania, co odpowiada oczekiwaniom klientów.

Potrzeba chłodzenia jest częściowo skutkiem zmian klimatycznych, ale również lepszego izolowania nowych budynków. W przypadku tradycyjnego układu ogrzewania wyposażonego w kocioł gazowy, jeśli wymagane jest chłodzenie, to potrzebny jest drugi system. Natomiast rewersyjna wodna pompa ciepła zapewnia ogrzewanie i chłodzenie w jednym systemie, co oznacza korzyść w postaci zakupu jednego urządzenia.

1. Zaostrzenie przepisów dot. zużycia energii dla nowych budynków

Tempo wymiany powinno być podwojone z 1% na 2% do 2030, ponieważ zamiana starych systemów na bardziej efektywne energetycznie organicznie wpłynie na zmniejszenie emisji.

Obywatele UE powinni być zmotywowani do wybierania odnawialnych rozwiązań, po pokazaniu dowodów na to,że odnawialne systemy ogrzewania, takie jak pompy ciepła, są efektywne, wydajne i niezawodne.

W Centralnej i Wschodniej Europie są oferowane atrakcyjne dofinansowania dla właścicieli domów, na cele modernizacji systemów ogrzewania i/lub instalację pomp ciepła w nowych budynkach.

 • Austria: Dofinansowania do wymiany pieców olejowych i gazowych na pompy ciepła
 • Bułgaria: Pożyczki i dofinansowania inwestycyjne lokalnych banków do modernizacji domów w celu podniesienia efektywności energetycznej
 • Węgry: Dofinansowania na renowację domów, w tym instalację pomp ciepła
 • Republika Czeska: Fundusz, celem którego są oszczędności energii w domach jednorodzinnych i budynkach wielomieszkaniowych z uwzględnieniem pomp ciepła (nowe budynki i renowacje)
 • Chorwacja:  Dofinansowanie po wykazaniu 60% poprawy efektywności energetycznej, dotyczy renowacji z uwzględnieniem pomp ciepła
 • Rumunia: Dofinansowania w celu zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużycia energii i zastosowanie odnawialnych źródeł
 • Serbia, Albania, Kosovo, Macedonia Północna: Zwrotna pożyczka na renowację domów, w tym instalację pomp ciepła
 • Słowacja: Dofinansowanie dotyczące modernizacji systemów ogrzewania lub instalacji generatora odnawialnej energii
 • Słowenia: Inicjatywa dot. przyjaznych środowisku dofinansowań modernizacji domów, w tym instalacji pomp ciepła

 

2. Zwiększenie tempa wymiany starych systemów

Ze względu na bezpośrednie lub pośrednie inicjatywy piecy opalane olejem i gazem są nadal tańsze, niż pompy ciepła.

Różnica w cenie pomiędzy prądem a gazem jest nadal za duża w wielu krajach UE, z tego względu pompy ciepła nie są dostępne dla wszystkich mieszkańców Europy.

W krótkim czasie, dofinansowania rządowe mogą pomóc przyspiezyć przejście na neutralne węglowo ogrzewanie i zrobić pompy ciepła dostepymi dla wszystkich Europejczyków. Ale w dłuższej perspektywie tylko bardziej zbilansowane ceny na energię oraz większa świadomość będzie motywować klientów końcowych do inwestycji w efektywne energetycznie technologie.

3. Koniec dotacji dla rozwiązań opartych na paliwach kopalnych

Ogólnie, systemy ogrzewania w postaci pomp ciepła reprezentują tylko 10% wszystkich systemów ogrzewania w Europie1.

To jest w wyraźnym kontraście względem ambitnego celu Komisji UE do roku 2030: wejście na poziom 40% wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w systemach ogrzewania i chłodzenia.2

Z tego wynika, że transformacja rezydencyjnego ogrzewania powinna zostać wspólnym celem instytucji rządowych, branży HVAC-R, sektoru budownictwa i, oczywiście, klientów indywidualnych

Daikin znacząco inwestuje w projektowanie i rozwój technologii pomp ciepła, co robi ich coraz bardziej wydajnymi w dostarczaniu ciepła, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Pompy ciepła zostaną przyjaznym dla środowiska systemem ogrzewania pierwszego wyboru nie tylko dla jedno- i wielorodzinnych domów, ale również dla małych oraz dużych komercyjnych budynków i zastosowań w przemyśle. Uczynienie instalacji tak prostą, jak to jest możliwe dzięki przemyślanemu designowi jest dodatkową zaletą rozwiązań Daikin.

1EHPA raport rynkowy, https://www.ehpa.org/market-data/
2State of the Union, wejście odnawialnych systemów ogrzewania i chłodzenia, skonsultowane 05 Maj 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598
4. Systemy ogrzewania oparte na energii odnawialnej jako standard renowacji

Dowiedz się więcej na temat Europejskiego Zielonego Ładu:

Odnów swój dom z Daikin:

Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań grzewczych

Zapraszamy na Porady Daikin i do zakładki Prasa