Skip to main content

Pompa ciepła będzie Twoim następnym systemem grzewczym

Pompy ciepła są przygotowane na podjęcie wyzwania dekarbonizacji budynków, a firma Daikin jest gotowa, aby stać się najlepszym partnerem w tym wyzwaniu dla wszystkich.

Dekarbonizacja budynków stanowi dzisiejsze wyzwanie ekologiczności. Jest najnowszym dodatkiem do globalnego paradygmatu dążenia w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki. W przypadku branży samochodowej, rolnictwa, a nawet podróży lotniczych poczyniono już pierwsze kroki, aby dokonać redukcji lub wyeliminowania emisji węglowych ze źródeł energii. Następne na liście są budynki.

Dekarbonizacja została również zauważona przez osoby podejmujące decyzje polityczne w Europie. W szczególności UE zobowiązała się „odgrywać główną rolę” w procesie dochodzenia do zerowej netto emisji gazów cieplarnianych do roku 2050.

Na poziomie narodowym, Holandia pożegna się z gazem, rząd francuski stymuluje zastępowanie kotłów olejowych, Finlandia dąży do uzyskania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2035, a Dolna Austria zakazała ogrzewania olejowego w nowych budynkach.

Wzniosłe cele, lecz jak te kraje osiągną je? Stawiają na pompy ciepła. I my w Daikin jesteśmy przekonani, że mają rację. Pompy ciepła są w najwyższym stopniu przygotowane do podjęcia wyzwania dekarbonizacji budynków. One nie stanowią technologii przyszłości, lecz są uznanym rozwiązaniem, gotowym należeć do głównego nurtu.

Wyzwania psychologiczne

Obecnie w Szwecji pompy ciepła są domyślnym systemem ogrzewania. W niektórych krajach europejskich pompy ciepła w nowych budynkach osiągnęły już 50 procent udziału w rynku.

W przypadku rynku wymiany wydaje się, że właściciele domów jeszcze nie całkiem uchwycili sens. Wydaje się, że główne wyzwania w przyjęciu się pomp ciepła głównego nurtu na tym rynku są jednak raczej natury psychologicznej, niż technologicznej.

Wielu ludzi po prostu nie rozumie, jak działa pompa ciepła.

Inni są zdania, że pompy ciepła muszą być hałaśliwe, nie mogą ładnie wyglądać, lub po prostu jeszcze nie są niezawodne. I być może właściciele domów nadal zachowują poglądy o pompach ciepła, które już nie są dzisiaj słuszne, ponieważ tempo wprowadzania innowacji w dziedzinie pomp ciepła jest szybkie.

Jeden z tych (nieaktualnych) poglądów może dotyczyć efektywności, która jakiś czas temu mogła mieć znaczny wpływ na efektywność ekonomiczną oraz zwrot nakładów na inwestycję.

Pompy ciepła powietrze - woda mają zasadniczo skłonność do obniżenia efektywności w miarę spadku temperatury zewnętrznej. Aby zaoferować wymagany komfort w warunkach temperatur ujemnych, pompy ciepła tradycyjnie potrzebowały niewielkiej pomocy od sieci energetycznej. Oczywiście zagraża to oszczędności kosztów oraz redukcji emisji, które pompy ciepła oferują.

Nowsze generacje pomp ciepła są coraz bardziej zdolne do uzyskiwania wysokich efektywności, nawet przy niższych temperaturach zewnętrznych. Nasz najnowszy model pompy ciepła powietrze-woda, Daikin Altherma 3HHT, nie wymaga jakiejkolwiek dodatkowej energii aż do temperatury zewnętrznej minus 15 stopni Celsjusza. Takie innowacje, jak 3HHT, są równoznaczne z momentem przełomowym dla pomp ciepła, jako zamienników kotłów na paliwa kopalne.

Inną barierą psychologiczną jest brak wiedzy u instalatorów i architektów, co utrudnia ich zakupy. Potrzebujemy, jako branża, wyjść poza „chór pomp ciepła” instalatorów oraz specjalistów, którzy już są zaznajomieni z klimatyzacją.

Potrzebujemy otwartych rozmów z instalatorami, którzy pracowali głównie przy kotłach na paliwa kopalne. Powinniśmy ułatwić im polecanie pomp ciepła na rynku wymiany, upraszczając instalowanie dzięki wprowadzaniu wspaniałych konstrukcji.

Tutaj w Daikin przyjmujemy to jako kluczowy obowiązek, ponieważ uważamy, że przyspieszy to znacznie przyjęcie się pomp ciepła. Regulacja prawna może tutaj stanowić popchnięcie we właściwym kierunku. Doskonałym przykładem jest Holandia: już proponuje instalatorom szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wspiera to postęp w dziedzinie rozwiązań systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii.

W przypadku innych rynków większe znaczenie ma eliminowanie bodźców sprzyjających paliwom kopalnym, które to bodźce tworzą bariery dla przejścia na bardziej ekologiczne alternatywy. Na przykład w Belgii cena gazu jest niska w porównaniu z ceną energii elektrycznej.

Przejście na pompy ciepła wymaga świadomości i przyciągnięcia uwagi wszystkich interesariuszy.

Pragnienie

Nasze pragnienie jest jasne; chcemy pompy ciepła w każdym europejskim domu. Żaden nowy dom nie powinien być budowany z kotłem na paliwo kopalne, a stary kocioł powinien być zastąpiony nowym kotłem. Nie chcemy utrzymywania żadnych technologicznych bądź psychologicznych barier, weźmiemy to na siebie poprzez nieustające innowacje.

Postrzegamy to jako integralną część naszej wizji środowiskowej Environmental Vision 2050, naszego zobowiązania do zapewniania bezpiecznych i zdrowych warunków środowiska z równoczesnym dążeniem do redukcji emisji CO² do poziomu bliskiego zeru. I chcemy, aby były łatwe w użytkowaniu i ładne.

Kluczowymi czynnikami są wysoka obniżka emisji CO², efektywność i cisza. I to jest częścią naszego zobowiązania, aby być najważniejszym innowatorem.

Związane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?