Skip to main content

Filozofia Grupy Daikin

Dążymy do bycia Grupą, która ciągle ewoluuje

Kierownictwo Daikin sformułowało jasną Filozofię Grupy, aby stworzyć podstawowy sposób myślenia, który może współdzielić każdy w Grupie Daikin. I to dokładne zrozumienie jej zasad przez cały personel Daikin w Grupie podlega aktywnej promocji.

To zrozumienie pomaga pracownikom być dumnym w organizacji, w której pracują i budować relacje zaufania z kolegami, klientami, dostawcami oraz udziałowcami na całym świecie.

Filozofia Grupy Daikin upoważnia wszystkich w Grupie do generowania innowacyjnych pomysłów i propozycji, tworzenia odpowiedzialnych osądów lub decyzji oraz podejmowania elastycznych działań w toku wykonywania ich pracy.

Istnieje 10 kluczowych zasad Filozofii Grupy Daikin:

  • Tworzyć nową wartość, przewidując przyszłe potrzeby klientów
  • Wnosić wkład w społeczność dzięki wiodącym w świecie technologiom
  • Realizować marzenia przyszłości poprzez maksymalizację wartości korporacji
  • Myśleć i działać globalnie
  • Być elastyczną i dynamiczną grupą
  • Być firmą, która przewodzi w dziedzinie stosowania praktyk przyjaznych dla środowiska
  • Mając na względzie nasze relacje ze społecznością, podejmować akcje i zdobywać zaufanie społeczności
  • Duma i entuzjazm każdego pracownika stanowią siły napędowe naszej grupy
  • Być uznawaną grupą na całym świecie poprzez optymalne zarządzanie organizacją i jej zasobami ludzkimi w środowisku naszego szybkiego i płaskiego systemu zarządzania.
  • Atmosfera wolności, śmiałości i "najlepszych praktyk" to nasza droga

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?